"Tot 30.000 jongeren kunnen begin 2015 werkloosheidsuitkering verliezen"

Als gevolg van de nieuwe regels met betrekking tot de inschakelingsuitkeringen, kunnen tot 30.000 jongeren begin volgend jaar hun werkloosheidsuitkering verliezen. Dat blijkt uit een schatting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Sinds 1 januari 2012 worden inschakelingsuitkeringen maximaal 3 jaar toegekend.

Jongeren die afstuderen en/of op de arbeidsmarkt komen, krijgen na een wachttijd van 12 maanden een inschakelingsuitkering, de zogenoemde wachtuitkering. Vroeger was die onbeperkt in de tijd, maar de regering-Di Rupo besliste eind 2011 dat die vanaf 1 januari 2012 slechts 3 jaar zou worden toegekend. Enkel wie na 3 jaar voldoende werkervaring kan aantonen, behoudt de uitkering. Voor werkloze jongeren die de voorbije 3 jaar te weinig werkervaring hebben opgebouwd, dreigt de geldkraan op 1 januari 2015 te worden dichtgedraaid.

Volgens een schatting van de RVA lopen een kleine 30.000 werkloze jongeren het risico volgend jaar hun inschakelingsuitkering te verliezen. Vooral samenwonenden zonder gezinslasten komen in de gevarenzone. De RVA benadrukt wel dat het om een voorlopig cijfer gaat. Het kan nog dalen naargelang het aantal werklozen dat voor 1 januari 2015 een job vindt.

Eind vorig jaar waarschuwde ook de socialistische vakbond ABVV al voor het feit dat duizenden jongeren begin volgend jaar hun uitkering dreigen te verliezen. "Het niet vinden van een job wordt zo bestraft", zei Philippe Diepvents van ABVV toen in "De ochtend".