Afronding van betalingen tot op 5 cent binnenkort mogelijk

Er zullen binnenkort minder muntjes van 1 en 2 eurocent in de Belgische portefeuilles zitten. De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat de afronding van betalingen tot op 5 eurocent toelaat. Dat meldt minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR).
Verwendung weltweit, usage worldwide

Volgens Laruelle zal de maatregel het leven van zowel de handelaar als de consument vereenvoudigen. "In functie van het totale bedrag dat betaald moet worden, zal de afronding gebeuren naar het hogere of het lagere veelvoud van vijf cent. Op die manier zal zij financieel neutraal zijn voor de consument", legt Laruelle uit.

Als het totaal te betalen bedrag eindigt op één, twee, zes of zeven cent, kan het worden afgerond naar het dichtste lagere veelvoud van vijf cent. Als het totale te betalen bedrag eindigt op drie, vier, acht of negen cent, kan het worden afgerond naar het dichtste hogere veelvoud van vijf cent. De afrondingsregel geldt enkel op het totaalbedrag aan de kassa, dus niet per gekocht artikel afzonderlijk.

Wanneer de regel in werking treedt, is nog niet bekend. "Er moet nog een Koninklijk Besluit geschreven worden waarin de datum staat", luidt het op het kabinet-Laruelle. Daar benadrukt men ook dat de muntjes van 1 en 2 eurocent blijven bestaan. De handelaars zijn niet verplicht om af te ronden, maar de regering hoopt wel dat de zin om de kleinste muntjes te gebruiken zal afnemen.