Financiën en Justitie gaan boetes beter innen

Financiën en Justitie gaan beter samenwerken om de inning van penale boetes te verbeteren. De geldboete is één van de meest opgelegde straffen in ons land, maar in de praktijk worden ze slechts gedeeltelijk of niet geïnd, waardoor de overheid een pak ontvangsten misloopt. Een actieplan van de bevoegde ministers Koen Geens (CD&V) en Annemie Turtelboom (Open VLD), dat vrijdag groen licht heeft gekregen van de ministerraad, moet daar verandering in brengen.
De diensten van de ministers Turtelboom en Geens gaan beter samenwerken.

Het Rekenhof stelde in een recent rapport dat ons land nog steeds veel te laag zit op het vlak van de inning van penale boetes. Geens zei dat Financiën vorig jaar 77 miljoen euro heeft geïnd op een totaal van 195 miljoen, ofwel zowat een derde. Een jaar voordien ging het nog om 38 miljoen euro op een totaal van 136 miljoen euro. "Het is meer dan in 2012, maar nog ver van voldoende", zei Geens nog.

Turtelboom benadrukte dat de federale regering veel heeft ingezet op de strafuitvoering. Die lijn wil ze doortrekken naar de geldboetes. Het actieplan dat daartoe moet bijdragen, bevat veertig concrete actiepunten, verdeeld over vier strategische doelstellingen. Ze zijn uiteraard gericht op de inning van de boetes, maar zullen ook de invordering van de gerechtskosten in strafzaken en de verplichte bijdrage voor het Slachtofferfonds verbeteren.

Het plan schrijft zowel acties voor bij Justitie als bij Financiën. Zo zal het college van procureurs-generaal op korte termijn een omzendbrief verspreiden waarin de praktische zaken opnieuw worden opgesomd. Een daarvan is de verplichting voor griffiers om een vonnis binnen de drie dagen door te sturen naar Financiën. Bedoeling is ook dat er een gezamenlijke opleiding komt voor de parketten en griffies, waar ook de ontvangers van de FOD Justitie aan zullen deelnemen. Op middellange termijn moeten ook andere rechtbanken dan de politierechtbank veroordelingen automatisch digitaal kunnen doorzenden.

Bij Financiën zal er dan weer een geautomatiseerd systeem komen dat gegevens centraal ontvangt, het invorderingsproces ondersteunt en de feedback automatisch verstuurt. Beide administraties zullen ook een gezamenlijk rapporteringssysteem op poten zetten voor een effectievere en efficiëntere uitvoering van de boetes en geldstraffen.