Genk wil bijen helpen met een bijenplan

Om de bijenpopulatie op haar grondgebied te beschermen en te doen groeien, heeft de stad Genk een "bijenplan" opgesteld met concrete acties. Zo worden er onder meer "bijenambassadeurs" ingezet en bijkomende terreinen vrijgemaakt waar imkers kasten kunnen plaatsen.
AP2014

Ondanks de cruciale rol die deze insecten in de natuur spelen, gaat het helaas niet goed noch met de wilde bijen, noch met de honingbijen. Door een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, samen met ziektes en pesticiden, nemen de populaties af.

Genk wil hier de komende jaren iets aan doen en de bijenpopulatie beschermen en zelfs opnieuw doen groeien. In het bijenplan staan een aantal acties die het stadsbestuur zelf zal uitvoeren en daarnaast wordt er ook bewust voor gekozen om wijken, verenigingen en burgers warm te maken om bijkomende initiatieven te nemen.

Zo zal de stad inzetten op bijenvriendelijk groen- en natuurbeheer en de bijen in de kijker zetten tijdens enkele jaarlijkse evenementen zoals de Dag van het Park of de Bebloemingsactie. Het Heempark en zijn bijenhal zal fungeren als centraal punt. Genkenaren zullen er op verschillende tijdstippen meer te weten kunnen komen over de bijenpopulatie en hoe ze zelf de diertjes kunnen helpen, door bijvoorbeeld insectenhotels te bouwen.

Er worden ook bijenambassadeurs aangesteld (het 'B-team') om informatie te geven over de problematiek. Tot slot worden er bijkomende terreinen vrijgemaakt waar imkers kasten kunnen plaatsen.