N-VA in Heusden-Zolder bekijkt elk project afzonderlijk

De N-VA van Heusden-Zolder reageert verrast op de mededeling van de coalitiepartners dat ze voortaan zonder de N-VA verder willen besturen. "Onze schepenen zullen zich constructief opstellen om het programma mee uit te voeren dat we hebben goedgekeurd", zegt provinciaal voorzitter Steven Vandeput. "Maar het spreekt voor zich dat we daarbuiten alle andere projecten afzonderlijk op hun merites zullen beoordelen."

Dat de N-VA door de 4 dissidenten die uit de partij zijn gestapt, nu aan de kant wordt geschoven is niet zo verwonderlijk voor het lokale N-VA-bestuur. Maar wel dat de andere coalitiepartners, met wie eerder een verzoeningsvergadering was gehouden, hen nu ook de rug toekeren. "Het is hun keuze om met een onstabiele meerderheid verder te gaan zonder ons. We nemen daar akte van", zegt Steven Vandeput.

De twee N-VA-schepenen die in het college blijven, zullen geen oppositie gaan voeren. Ze zijn verkozen om een programma uit te voeren waar we achter staan", aldus de voorzitter. "Ze zullen zich er maximaal voor blijven inzetten. In welke omstandigheden de samenwerking met de andere schepenen en burgemeester zal verlopen, zal spoedig blijken."

Vandeput wijst er wel op dat de meerderheid ook weerwerk van de N-VA mag verwachten. "Ieder dossier dat buiten de gemaakte afspraken valt, zullen we grondig bestuderen en op basis van de merites al dan niet steunen. Als anderen politieke spelletjes willen spelen is dat voor hun rekening. Wij gaan ons alleen bezighouden met wat goed is voor de burgers van Heusden-Zolder."