Oosterweel met Valentijn op agenda Vlaamse regering

Het Oosterweel-dossier staat volgende week vrijdag, 14 februari, op de agenda van de Vlaamse regering. Dat hebben Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) vandaag gezegd na afloop van de ministerraad van de Vlaamse regering. Of de regering dan ook al meteen een beslissing kan nemen over het tracé, valt af te wachten.

Gisteren heeft de Antea Group, het studiebureau dat het plan-MER over de milieueffecten van de Oosterweelverbinding begeleidt, zijn milieueffectenrapport (MER) afgeleverd. Nu is het aan de onafhankelijke MER-cel om te oordelen of het rapport "conform" is of niet, met andere woorden of alle elementen correct onderzocht zijn. Die stap kan vrij snel genomen worden, zo bevestigde minister Crevits.

Zodra het MER ook "gevalideerd" is, kan het naar de regering. Samen met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) en de veiligheidsrapporten moet het rapport de basis zijn voor de beslissing van de Vlaamse regering over het te kiezen tracé. Of die tracéknoop volgende week al doorgehakt kan worden, is onzeker. "Het is in ieder geval het eerst mogelijke beslissingsmoment", aldus Crevits.

De Vlaamse regering heeft afgesproken om tot 14 februari niet meer over het dossier te communiceren.

Minister-president Peeters maakt zich sterk dat zijn regering "zoals aangekondigd" nog voor de verkiezingen een beslissing zal nemen in het Oosterweel-dossier. "Sommigen zullen dus hun verkiezingscampagne moeten bijsturen", zo zei Peeters.