Portugal snoeit in pensioenen ambtenaren

Het Portugese parlement heeft een gewijzigde begroting voor 2014 aangenomen. Er wordt gesnoeid in de pensioenen voor ambtenaren vanaf 1.000 euro per maand en de bijdrage die de ambtenaren moeten betalen voor hun ziekteverzekering wordt verhoogd. De gewijzigde versie van de begroting voor 2014 werd goedgekeurd door de centrumrechtse regeringscoalitie. De linkse oppositie stemde tegen.
Tegen de besparingen is in Portugal al fel betoogd, zoals hier door gepensioneerde leerkrachten.

Met de gecontesteerde maatregelen hoopt Portugal zijn overheidstekort terug te dringen tot 4 procent van het BNP, om zo de budgettaire doelstellingen van de internationale geldschieters te halen.

In december van vorig jaar werd de maatregel waarbij ambtenarenpensioenen boven de 600 euro met tien procent verminderd zouden worden, door het Grondwettelijk Hof verworpen. De trojka (de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF) eiste een alternatieve oplossing voor ze een nieuwe schijf van 2,7 miljard euro noodhulp zou vrijgeven.

Om de verworpen maatregel op te vangen, werd de ondergrens waarop de verlaging geldt, verlegd van 600 naar 1.000 euro. Bovendien wordt de bijdrage die ambtenaars moeten betalen voor hun ziekteverzekering nu verhoogd van 2,5 naar 3,5 procent.

De trojka bezoekt op 20 februari Portugal voor de voorlaatste keer om zijn rekeningen te controleren. Volgens de huidige planning stapt Portugal op 17 mei uit het noodplan.