Proefproject rekeningrijden "interessant" of "volksverlakkerij"?

Het proefproject rond rekeningrijden dat op 17 februari start in en rond Brussel, lokt verdeelde reacties uit bij de mobiliteitsorganisaties. Touring werkt mee aan het proefproject en wil de resultaten daarvan afwachten alvorens conclusies te trekken. VAB wacht daar niet op en schiet het project nu al af. Bond Beter Leefmilieu is niet tegen.

VAB vindt de duur van het proefproject (6 tot 8 weken) te kort. Ook de testgroep van 1.000 personen is te klein, zegt VAB. De organisatie ziet meer heil in het Nederlandse project, dat al langer loopt en waar ook meer mensen bij betrokken zijn. "Men heeft daar 28.000 mensen bij betrokken. Men heeft die 4 jaar gevolgd. Men heeft zelfs daar gezien dat je de eerste 4 maanden geen conclusies kan trekken omdat dat een inloopperiode is. We gaan het in België nu testen op 2 maanden", zegt Maarten Matienko.

Hij noemt het proefproject volksverlakkerij. "Men gaat op basis van 8 weken testen conclusies trekken", zegt hij in "De ochtend". "Als je op basis van een dergelijke proef gaat concluderen dat rekeningrijden werkt, dan ben je totaal verkeerd, want dat geeft geen zicht op de effecten op langere termijn."

Bovendien is VAB van mening dat de pendelaar de grote dupe wordt van de kilometerheffing, gezien die 1.000 euro per jaar meer zal moeten betalen. "Bovendien heeft niet elke burger de luxe om zich buiten de spitsuren van en naar het werk te verplaatsen", aldus Maarten Matienko.

"Resultaten afwachten"

Automobilistenorganisatie Touring neemt deel aan het project "omdat je dan, afhankelijk van de resultaten, adviezen kan formuleren en de zaken bijsturen". "Iedereen is ermee akkoord dat er een verschuiving moet komen van de autofiscaliteit naar het gebruik. Dat is eerlijker en kan ook sturend zijn op termijn, waardoor mensen niet langer in de spits gaan rijden indien niet nodig", zegt Danny Smagghe van Touring.

"Maar het hoeft niet altijd om betalen te gaan, je kan mensen belonen als ze de spits vermijden. We willen ook sociale correcties voorstellen, bepaalde doelgroepen bekijken en daar specifieke adviezen rond formuleren, in combinatie met andere systemen zoals carpoolen, thuiswerk, openbaar vervoer en dergelijke."

"Het moet natuurlijk ook gepaard gaan met de afschaffing van de jaarlijkse rijtaksen en de taksen op de inverkeerstelling. En ook de accijnzen op benzine en diesel moeten worden herbekeken."

"Goed idee, maar rekening houden met type wagen"

Bond Beter Leefmilieu (BBL) noemt een kilometerheffing een goed idee, maar enkel indien er voor de berekening van de kost per kilometer ook rekening wordt gehouden met het soort wagen waarmee iemand rijdt. "De bestuurder van een oude, vervuilende dieselwagen, moet meer betalen dan wie met een nieuwe benzinewagen rijdt", zegt Erik Grietens, beleidsmedewerker van BBL. Een andere belangrijke parameter is het moment van de dag waarop iemand rondrijdt. Daarnaast meent BBL dat de opbrengst van het rekeningrijden zeker moet geïnvesteerd worden in een beter en performanter openbaar vervoersnet.

Ook ondernemersorganisatie Voka en zelfstandigenorganisatie Unizo staan positief tegenover het proefproject. Voka benadrukt wel dat de kilometerheffing zou moeten gelden voor alle weggebruikers, dat dit geen meerkost mag betekenen voor werkgevers, en dat thuis- en flexwerk meer ingeburgerd moet worden.

Unizo vindt dan weer dat de hele fileproblematiek moet worden aangepakt. Dit kan volgens hen bijvoorbeeld door de aanleg van meer spitsstroken en het ontsluiten van de zogenaamde "missing links". Ook zou de kilometerheffing volgens hen deel moeten uitmaken van een herziene verkeersfiscaliteit.