Publicatie inflatiecijfer opnieuw uitgesteld

De bekendmaking van het inflatiecijfer voor januari is een tweede keer uitgesteld, doordat de sociale partners nog geen cao hebben afgesloten over de gezondheidsindex. Volgens de federale overheidsdienst Economie is de publicatie nu gepland op dinsdag 11 februari om 14 uur.

De publicatie was op 30 januari een eerste keer uitgesteld. Maar ook vrijdag kan het inflatiecijfer niet worden gepubliceerd.

De FOD Economie wacht op een cao over de gezondheidsindex, waarover de sociale partners het in de Nationale Arbeidsraad eens moeten worden. "De sociale partners hebben nog enkele dagen nodig om een akkoord rond te krijgen. Daarom wordt de publicatie uitgesteld tot dinsdag 11 februari 2014 om 14 uur", klinkt het. "Dan kunnen de consumptieprijsindex en de gezondheidsindex samen worden gepubliceerd, tegelijkertijd met de omrekeningscoëfficiënten."