Slechts 32 Belgische gedetineerden zaten buitenlandse celstraf in eigen land uit

De voorbije vijf jaar werden slechts 32 Belgische gedetineerden uit een buitenlandse gevangenis overgebracht naar een Belgische gevangenis voor een verdere strafuitvoering. Dat is minder dan een tiende van de 388 gedetineerden die een aanvraag indienden. 311 vragen werden afgewezen, 45 zijn nog in behandeling. N-VA-senator Karl Vanlouwe, die de cijfers opvroeg bij minister van Justitie Turtelboom, vraagt de nodige aandacht voor de problematiek.
REPORTERS

Op dit ogenblik verblijven 456 landgenoten in buitenlandse gevangenissen. De afgelopen vijf jaar werden 388 verzoeken tot overbrenging naar België ingediend door Belgen die in het buitenland gedetineerd zijn. In dezelfde periode werden slechts 32 Belgische gedetineerden uit een buitenlandse gevangenis overgebracht naar een Belgische gevangenis voor een verdere strafuitvoering.

311 vragen tot overbrenging werden afgewezen om uiteenlopende redenen: mogelijk strafvoordeel bij overbrenging, geen opvang in België, voor de opsluiting een lange periode in het buitenland verbleven of indien de overbrenging niet zou bijdragen aan versterking van de familiale banden,... De resterende 45 dossiers zijn nog steeds in behandeling.

NVA-senator Karl Vanlouwe, die de cijfers opvroeg, pleit onder meer voor via afdwingbare verdragen met andere landen zodat buitenlanders die in Belgische gevangenissen verblijven hun straf in hun thuisland kunnen uitzitten en tegelijk ook Belgen die een straf in het buitenland hebben opgelopen hun straf hier verder kunnen uitzitten.