Tot 5 jaar cel voor Bloed Bodem Eer en Trouw-kopstukken

Het kopstuk van Bloed Bodem Eer en Trouw krijgt vijf jaar cel, waarvan één met uitstel. De rechtbank van Dendermonde acht het bewezen dat Bloed Bodem Eer en Trouw een terreurgroep was die een nationaal-socialistisch regime in ons land wou installeren, door aanslagen tegen mensen en gebouwen te plegen.

Op het proces stonden 16 leden van de groep terecht voor racisme en negationisme en voor terrorisme. De rechter acht het bewezen dat Bloed Bodem Eer en Trouw wel degelijk een extreemrechtse terreurgroep was met een duidelijk doel: "het destabiliseren van de nationale orde en daartoe confrontatie tussen verschillende vijanden uitlokken - zodat angst bij de bevolking zou ontstaan en zij status konden opbouwen bij de publieke opinie -, financiële basis en netwerk uitbouwen, bewapening voorzien en personeel opleiden en voorbereiden, in beperkte mate zelfs acties ondernemen tegen volksvijanden".

In het vonnis staat dat tijdens bijeenkomsten "een geweldverheerlijkende, extremistische ideologie werd aangehangen en gepredikt, leden werden beïnvloed en ideologisch rijp gemaakt". De rechtbank tilde zwaar aan een propagandafilm tegen "zwarten", waarbij een getekend hoofd als schietschijf gebruikt werd. Verder benadrukte de rechtbank dat de groep duidelijk gestructureerd was, er een grote loyauteit was tussen de leden en er gezamenlijk naar gevechts- en schietoefeningen gegaan werd.

Uit de combinatie van de ideologische pamfletten, verspreiding van het gedachtegoed, de propagandafilm, het wapenarsenaal en de oefeningen met actiebereidheid, werd het terroristische oogmerk voor vier leiders en acht leden bewezen. De rechtbank is overtuigd dat de leden en leiders de bedoeling hadden de democratie "in haar hart te raken" en de bevolking "ernstige vrees aan te jagen door het beramen van aanslagen - die talloze personen het leven kunnen kosten - en acties om terreur te zaaien, zodat de tijd rijp zou zijn om de gehele rechtsorde om te gooien."

De rechter hield er rekening mee dat concrete acties op relatief korte termijn te verwachten waren, gezien het wapenarsenaal, hoewel ze ook erkende dat "sommige handelingen amateuristisch aandeden".

"Al bij al lichte straf"

De rechtbank gelooft dus dat de leden van Bloed Bodem Eer en Trouw aanslagen wilden plegen tegen mensen en gebouwen om zo de macht in ons land over te nemen en een extreemrechts regime te installeren.

Het kopstuk van de groep heeft vijf jaar cel gekregen, waarvan één jaar met uitstel. Hij moet ook een boete betalen van 8.250 euro en kreeg nog eens twee keer zes maanden cel voor andere dossiers van slagen en verwondingen en handel in anabolica.

Volgens zijn advocaat Michel Van Assche is het een evenwichtig vonnis. "Het is ongeveer de helft van wat het openbaar ministerie vroeg", merkt hij op. "Ik ga me niet over de feiten uitspreken of een reactie van mijn cliënt geven."

De andere leiders van de bende kregen 30 maanden tot 4 jaar cel. Andere verdachten kregen celstraffen tussen 6 maanden en 3 jaar, geheel of gedeeltelijk met uitstel, en boetes tot 5.500 euro. Naast straffen werden de veroordeelden ook voor vijf jaar ontzet uit hun burgerrechten. Voor vier verdachten werd een eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken, één persoon werd vrijgesproken. Er werden ook geldsommen en wapens verbeurdverklaard en er werd een verdeling van de gerechtskosten bepaald.

Volgens advocaat Frank Scheerlinck die een van de leiders verdedigde, kreeg zijn cliënt "al bij al een lichte straf" (18 maanden, red.). "Ik ben daar zeer tevreden. Hij werd vervolgd en is nu veroordeeld als leider van een terroristische organisatie. Maar hij heeft een veroordeling gekregen waardoor hij niet meer naar de gevangenis terug moet, waardoor ik niet anders kan dan zeer tevreden zijn."

De burgerlijke partijstelling van Dyab Aboe Jahjah is ongegrond verklaard. Eén persoon kreeg een schadevergoeding. Het CGKR kreeg één euro morele schadevergoeding.

BBET-kopstuk in "De vloek van Osama" in 2011

VRT-journalist Rudi Vranck had in 2011 een gesprek met BBET-kopstuk Tomas Boutens voor zijn programma "De vloek van Osama". Dat fragment kunt u hieronder bekijken.