BP: tegen 2035 een derde meer CO2-uitstoot

De oliemaatschappij BP verwacht dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 20 jaar tijd met een derde zal toenemen. Volgens BP zal de vraag naar energie meer dan verdubbelen in de ontwikkelingslanden. In Europa, de Verenigde Staten en Azië zal die vraag minder sterk stijgen.
AP2011
Een bruinkoolcentrale in Jaenschwalde in Duitsland.

In het scenario van BP bestaat het energie-aanbod voor een kwart uit steenkool, gas en olie. De rest is kernenergie, of stroom uit hernieuwbare bronnen zoals water, wind en zon. De verbranding van zogenaamde fossiele brandstoffen in auto's of voor de opwekking van elektriciteit neemt een groot deel van de uitstoot van CO2 voor zijn rekening.

De voorspelling van BP staat haaks op het klimaatrapport van de Verenigde Naties. Daarin staat dat in 2020 de uitstoot van CO2 omlaag moet om de temperatuurstijging deze eeuw onder de 2 graden Celsius te houden. Aangenomen wordt dat bij een stijging van meer dan 2 graden de gevolgen heel wat erger zullen zijn en dat de opwarming door een aantal mechanismen dan nog zal versnellen.