"Confederalisme is een belgicisme"

Onder confederalisme verstaat N-VA een verregaand gefederaliseerd systeem. Dat zegt Hendrik Vuye, hoogleraar staatsrecht aan de universiteit van Namen en kandidaat voor de N-VA in Vlaams-Brabant, in "De zevende dag".

De klassieke definitie van confederalisme, het samenwerken van twee onafhankelijke staten via een verdrag, is in de Belgische context niet  van toepassing. "Confederalisme is een Belgicisme", zegt Vuye, "wij verstaan daaronder een verregaand gefederaliseerd systeem".

"Er zijn een heleboel woorden die in het Belgisch staatsrecht een volledig andere betekenis hebben dan in het buitenland, bijvoorbeeld "facilités". Hetzelfde geldt voor confederalisme", stelt Vuye. "Ik wil een signaal geven dat ik geloof in dat confederalisme als een positief verhaal, een verhaal dat kan zorgen voor pacificatie en voor welvaartscreatie", verantwoordt Vuye zijn kandidatuur.

Strategie

Er is natuurlijk een verschil tussen het programma van de N-VA en de strategie van de partij na de verkiezingen van 25 mei. "Wat en hoeveel wij van ons programma zullen realiseren zal afhangen van de kiezer", zegt Vuye. En de N-VA is niet tegen compromissen, maar een compromis moet wel het beoogde doel bereiken. "De compromissen van de zesde staatshervorming bereiken niet het beoogde doel, en daartoe is de N-VA niet bereid", aldus Vuye.

Vuye ergert zich aan bepaalde Franstalige media die vinden dat de universiteit van Namen sancties tegen hem moet nemen omdat hij kandidaat is voor de N-VA. Mijn kandidatuurstelling is een grondwettelijk recht en bij andere hoogleraren, zoals Paul Magnette (PS) die les geeft aan de ULB, vormt dat voor diezelfde media geen probleem.

lees ook