"Vlaamse overheidsdiensten worden kaalgeplukt"

De socialistische vakbond ACOD is niet te spreken over de daling van het aantal Vlaamse ambtenaren met 7,1 procent. Vlaams minister voor Ambtenarenzaken Geert Bourgeois (N-VA) maakte eerder die cijfers bekend. De christelijke vakbond ACV stelt dat de werkdruk bij de ambtenaren door de besparingen te hoog ligt.

De Vlaamse ambtenarij, exclusief onderwijs, welzijn en openbaar vervoer, telt op dit moment 26.749 personeelsleden, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA). Dat zijn er 2.051 minder (-7,1 pct) dan aan het begin van de legislatuur in 2009. Eerst was het de bedoeling om het met 5 procent minder ambtenaren te doen. Dat werd later opgetrokken tot 6,5 procent. De cijfers staan te lezen in De Zondag.

Maar volgens de ACOD  is er helemaal geen reden voor een hoera-stemming. "Het gaat hier om het verdwijnen van 2.200 personeelsleden. Dit legt een steeds grotere werkdruk en werkstress bij de overblijvende personeelsleden, die meer moeten doen met minder. De meeste departementen, agentschappen en entiteiten verkeren nu al in chaos", luidt het. De vakbond wijst ook op de impact van de besparingen op de dienstverlening. "Met minder personeel meer werk moeten verzetten is niet mogelijk. Dit resulteert in minder dienstverlening en meer wachtlijsten".

Ook het ACV is daarvan overtuigd. "De besparingen zijn nu lineair georganiseerd, zonder rekening te houden met de eigenheid van bepaalde diensten en de noodzaak aan dienstverlening", klinkt het. "En dat heeft gevolgen voor de ambtenaren. Bij heel wat diensten worden taken niet meer uitgevoerd of zijn ze afgebouwd omdat er geen personeel meer beschikbaar is."

Nog verder besparen is voor de vakbonden uit den boze. "De meeste ambtenaren zitten nu al op hun tandvlees", klinkt het bij het ACV. "Bepaalde rechtse krachten binnen deze Vlaamse regering halen hun slag thuis en plukken de Vlaamse overheidsdiensten kaal", stelt de ACOD. "De Vlaamse leeuw is veranderd in een gepluimde kip". 

Volgens het ACV zijn er nog geen acties gepland.