Meerderheid Zwitsers voor beperken van "massale immigratie"

50,3% van de Zwitserse kiezers hebben in een referendum "ja" geantwoord op de vraag of er een beperking van de immigratie in het land moet komen. Het referendum was er gekomen op initiatief van de rechtse Volkspartij SVP die vindt dat er te veel inwijkelingen uit EU-landen het land binnenkomen.

De regering en de meeste politieke partijen zijn tegen een rem op de immigratie, maar de burgers hebben daar nu in een referendum anders over beslist.

Veel geschoolde jobs worden in Zwitserland door inwijkelingen uit de Europese Unie gedaan. Maar voorstanders van de immigratiestop vinden dat veel buitenlanders in Zwitserland van de sociale voorzieningen profiteren.

De "ja" zou de bilaterale relaties tussen Zwitserland (dat geen lid is van de Europese Unie) en de EU in gevaar kunnen brengen. Een inperking van het vrije personenverkeer zou de Unie ertoe kunnen brengen andere akkoorden op te zeggen.

In totaal zijn 1,8 miljoen van de bijna 8 miljoen inwoners van Zwitserland afkomstig uit het buitenland, dat is 23,5 %. De grootste groep zijn Italianen (16%), daarna volgen de Duitsers (bijna 15%).