Weinig animo voor rekeningrijden

Een protestpetitie op internet tegen het rekeningrijden is op amper twee dagen al door meer dan 75.000 mensen ondertekend. Ook bij de meeste politieke partijen is er weinig enthousiasme, zo blijkt uit een debat in "De zevende dag".

De drie gewesten in ons land hebben aangekondigd dat er binnenkort een proefproject rond het rekeningrijden wordt gestart in Brussel. Tijdens de spitsuren zullen de deelnemers 9 eurocent per kilometer moeten betalen in de steden en 5 cent per kilometer op de snelwegen.

Alhoewel het dus maar om een proefproject gaat is de tegenstand tegen een mogelijke invoering al groot. "Genoeg is genoeg, wij zijn het uitpersen beu", zegt een van de initiatiefnemers van de petitie die in een recordtijd meer dan 75.000 keer ondertekend werd.

Ook op politiek vlak is het enthousiasme al flink bekoeld. De SP.A, die in de Vlaamse regering het proefproject mee goedkeurde, is nu tegen het rekeningrijden omdat meer dan de helft van de mensen in zo'n systeem meer moeten betalen. "Het systeem gaat heel wat mensen laten betalen die wellicht nog altijd in de file zullen staan", zegt Bart Van Malderen. "Je zet ze dus gewoon in de zak, zonder dat er een voordeel voor hen bij is."

Ook Vlaams Belang is vierkant tegen het rekeningrijden. "We staan allemaal in de file en de Vlaamse regering doet daar niets aan", zegt Anke Vandermeersch. "De melkkoe wordt nog maar eens uitgemolken, maar aan die files gaat uiteindelijk niks veranderen." De partij wil een referendum over het rekeningrijden houden.

Groen vindt dat het rekeningrijden een eerlijk systeem is. "De laatste vier jaar zijn de files verdubbeld", zegt Bjorn Rzoska."Met rekeningrijden, ik noem het liever een slimme kilometerheffing, kan je veel meer verkeersstromen sturen en kan je eraan werken om het fileleed ter verlichten."

Maar Rzoska ziet de bui al hangen. "Men doet een proefproject maar men heeft eigenlijk al beslist om er niks mee te doen en dat is illustratief voor deze Vlaamse regering", besluit hij.