VBO wil loonvormingsproces versoepelen

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil het systeem van de index versoepelen. Binnen het sociaal overleg moet kunnen worden beslist om de index niet louter en alleen aan een loonsverhoging te besteden, maar ook andere keuzes te maken. Dat is een van de punten uit het verkiezingsmemorandum van de Belgische werkgeversorganisatie.

"Het VBO wil af van de situatie waarbij bedrijven te horen krijgen hoeveel de indexverhoging bedraagt en hoeveel ze bijgevolg moeten betalen aan meer loon", aldus gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. Het VBO zegt de index zelf niet in vraag te stellen, maar wil die index binnen het sociaal overleg "valoriseren", klinkt het..

Dat houdt in dat de sociale partners moeten kunnen onderhandelen over wat met de indexmassa gebeurt. Die massa kan bijvoorbeeld gaan naar meer koopkracht, maar ook naar uitgesteld loon door bij te dragen aan de tweede pensioenpijler.

De werkgeversorganisatie waarschuwt dat tijdens de twee volgende interprofessionele akkoorden (IPA's) "bijzonder goed zal moeten worden opgelet" om niet uit de bocht te gaan bij het loonoverleg, en lastenverlagingen dus niet op te souperen.

De vraag om een soepeler loonvormingsproces is een van de punten uit het verkiezingsmemorandum van het VBO. "We hebben hier een 'golden opportunity' na 25 mei: vijf jaar zonder verkiezingen", zegt Timmermans. Centraal in het memorandum voor zowel de regionale, federale als Europese verkiezingen staat: "Waar ligt de werkgever wakker van?"

Ook lastenverlaging en mobiliteit staan op wensenlijstje

Op het wensenlijstje van de werkgevers staat een lastenverlaging, door het tarief van de werkgeversbijdrage te verminderen van 33 naar 25 pct. Kostenplaatje: 7 miljard euro. Te betalen door positieve terugverdieneffecten via jobcreatie én via uitgavenbesparingen bij de overheid. Daarom is een globaal efficiëntiepact nodig tussen de verschillende overheden, goed voor 1 pct van het bbp of 4 miljard euro over een periode van 5 jaar tijd.

Het VBO wil daarnaast ook een verlaging van de vennootschapsbelasting, geleidelijk aan voor alle bedrijven tot 25 pct. Voor de kmo's zou dit onmiddellijk moeten gebeuren. Aan dit laatste hangt een prijskaartje van 500 miljoen euro.

Opvallende nieuwkomer op het boodschappenlijstje van het VBO is mobiliteit. "Ik heb de voorbije maanden nergens meer reacties over gekregen van werkgevers dan over dit. Bedrijven zijn de fileproblematiek beu", stelt Timmermans. Daarom wil het VBO een globaal mobiliteitsplan. Daarin moet niet alleen plaats zijn voor rekeningrijden of thuiswerken, maar ook bijvoorbeeld voor stille leveringen 's nachts.

Ook belangrijk voor het VBO: de energiekosten. De werkgeversorganisatie bepleit een "energienorm", net als we een loonnorm kennen. In dat kader wil het VBO dat Europa niet zomaar neen zegt tegen schaliegas.

Andere vragen van het VBO: uitbreiding van het systeem van alternerend leren, geleidelijke uitdoving brugpensioen, koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting en een beleid met meer rechtszekerheid. Timmermans: "We hebben fiscale wetten nodig waarvan de bedrijven weten dat ze een gans jaar van toepassing zijn.

Meest gelezen