"Een op de drie werven niet in orde met regelgeving"

"Goed een derde van de werven in België is niet in orde met de minimumvoorschriften voor veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen." Dat blijkt uit een enquête van BIBco, het Belgisch Instituut van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren, bij haar leden. Volgens BIBco-voorzitter Vincent Meulemeester moet er werk gemaakt worden van meer preventie en repressie.

Meer dan een derde van de coördinatoren zegt dat zij voor hun taak effectief zijn aangesteld bij de start of net na de aanvang van de bouwwerken. De Europese regelgeving hierover schrijft voor dat dat voor de start van het project moet gebeuren, als de werken uitgevoerd worden door minstens twee aannemers.

"De taak van de coördinatoren, die erin bestaat de andere bij het bouwproces betrokken actoren (opdrachtgever, architect, studiebureau...) te adviseren, wordt dus slechts bij 70 pct van de betrokken bouwwerken uitgevoerd", klinkt het maandag in een persbericht.

Volgens BIBco leidde deze situatie tot "onvoldoende aandacht voor de veiligheid". De federatie wijst erop dat in 2011, het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, 22 doden vielen op bouwwerven. "Overtredingen moeten bestraft worden, maar ook preventie mag niet uit het oog verloren worden", meent Meulemeester.

Monica De Coninck, de bevoegde minister, beseft dat er verbetering mogelijk is. "Veiligheid is een kost die men, ten onrechte, als een extra kost bovenop het bouwbudget ziet. Ik heb daarover een aantal voorstellen die op de nationale arbeidsraad besproken worden." De Coninck denkt eraan, in bepaalde gevallen, de architect "veiligheidscoördinator ontwerp" te maken. "Dat is bijvoorbeeld voor eengezinswoningen interessant. De architect mag ook een coördinator aanduiden om dat in zijn plaats aan te doen."