"Meer geld voor praten in plaats van voor pillen"

Volgens het RIZIV zouden op dit moment 1.352.378 Belgen lijden aan een depressie. Het gaat om 12,1 procent van de bevolking, zo schreven de kranten van Sudpresse zaterdag. De Belgische Federatie van Psychologen reageert niet verrast. "We moeten dringend gaan investeren in psychologische behandelingen om deze trend te keren."

In tien jaar tijd is de consumptie van antidepressiva gestegen met 50%. Volgens Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie, vinden nog steeds onvoldoende mensen hun weg naar de psycholoog "omdat er nog te veel drempels zijn".

De onbekendheid van de psycholoog is daar volgens hem één van. "Vooral in Franstalig België spreekt men nauwelijks over psychologische behandelingen voor psychische klachten. Men spreekt in de berichtgeving wel over antidepressiva, huisartsen en psychiaters, maar over psychologen en psychologische behandelingen wordt met geen woord gerept", stelt Lowet vast. "Daarnaast zijn psychologische behandelingen, met een gemiddelde prijs van 60 euro, voor veel mensen te duur."

Volgens Lowet is het aan de overheid om de drempels weg te nemen. De stelling van criticasters dat onze ziekteverzekering daarmee een hartinfarct zou krijgen, weerlegt hij: "Er hoeft geen budget toegevoegd te worden, maar we moeten het op een andere manier spenderen. We geven massaal veel uit aan medicatie, dure ziekenhuisopnames en langdurig werkverzuim. Door te durven investeren in het betaalbaar maken van psychologische behandelingen, kunnen ook de andere kosten dalen."