"Nieuwe telecomwet schendt de privacy"

De Liga voor Mensenrechten start een procedure tegen de nieuwe wet die telecombedrijven verplicht om nauwgezet bij te houden wie met wie belt of mailt. "Een grove schending van de privacy", stelt de Liga. Ze start een project van crowdfunding op om de wet aan te vechten. Dat schrijft De Standaard.

Vorig jaar keurde het parlement een wet goed die bepaalt dat elk bedrijf dat in België telefonie- of e-maildiensten aanbiedt een jaar lang moet opslaan wie met wie communiceert, vanaf welk toestel dat gebeurt, hoe lang het gesprek duurt, enzovoort. Die metadata kunnen de politie, het gerecht en de inlichtingendiensten dan opvragen in hun onderzoeken. De wet is een omzetting van een Europese richtlijn.

Speurders bij politie en gerecht zeggen dat er niet zo veel verandert omdat de telecombedrijven die gegevens nu toch al bijhouden voor hun facturen. Maar de Liga voor Mensenrechten ziet dat anders. "We weten zeer goed dat die communicatiegegevens belangrijk kunnen zijn in onderzoeken", zegt Caroline De Geest, juriste bij de Liga. "Veiligheid is belangrijk. Maar privacy ook. En deze nieuwe wet gaat volgens ons te ver, ze schendt het recht op privacy en het recht op vertrouwelijke communicatie." De Liga wil meteen ook het gebrek aan controle door een onafhankelijke commissie aan de kaak stellen. Ze stelt zich vragen bij de veiligheid van persoonlijke gegevens.

Vorige week diende de Liga samen met haar Franstalige zusterorganisatie een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de wet aan te vechten. Omdat zo'n procedure geld kost, wil de Liga middelen ophalen via crowdfunding. Men hoopt 5.000 euro te verzamelen.