Kleinste Amerikaans leger sinds Tweede Wereldoorlog?

De Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel heeft een plan klaar om het Amerikaanse leger aanzienlijk te laten inkrimpen. Het zou 440.000 tot 450.000 militairen minder tellen. Daarmee komt het op een niveau dat nog nooit zou klein was sinds de Tweede Wereldoorlog.

Momenteel telt het Amerikaanse leger 520.000 actieve soldaten. Chuck Hagel wil dat cijfer met 15 procent reduceren. Het plan houdt verband met het beëindigen van de militaire operaties in Irak en binnenkort ook Afghanistan, maar is tegelijk een deel van een groter besparingsplan. De economische realiteit is veranderd, zegt Hagel, en dus moet ook het leger zich daaraan aanpassen. Het moet drastisch besparen om betaalbaar te blijven.

Als de inkrimping volbracht wordt, krijgt de VS de kleinste krijgsmacht sinds 1940. Het tot nog toe kleinste leger na de Tweede Wereldoorlog had de VS in 2001 met ongeveer 480.000 manschappen. Na de aanslagen van 11 september 2001 groeide het aantal tot 570.000 parate troepen.

Het Witte Huis toonde zich tevreden over de voorstellen van Hagel. Ze maken deel uit van een begrotingsontwerp van president Obama, dat volgende week wordt voorgelegd. The New York Times schrijft dat de Verenigde Staten volgens de veiligheidsdoctrine van Obama in staat moeten zijn om zich te verdedigen tegenover een vijand, maar niet om langdurige buitenlandse missies in stand te houden of twee oorlogen tegelijk te voeren.

Of het Congres de besparingen zal goedkeuren, is lang niet zeker. Republikeinse afgevaardigden, vertegenwoordigers van de wapenindustrie en veteranenfederaties hebben al aangekondigd dat ze protest zullen aantekenen. Het militaire adviesorgaan van de Amerikaanse overheid heeft wel al zijn fiat gegeven.