KU Leuven wil "pioniersstudenten" beter voorbereiden

De KU Leuven start in september met een proefproject in de faculteiten Letteren & Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de opleiding criminologische wetenschappen. De universiteit wil jongeren die als eerste uit hun gezin aan de universiteit komen studeren hier beter op voorbereiden. Een studie niet aankunnen is immers niet de hoofdreden waarom studenten niet slagen, wel het feit dat ze hun draai niet vinden aan de universiteit, zo meldt studentenblad Veto.

De faculteiten die mee in dit proefproject stappen, zullen een gratis programma van ongeveer een week aanbieden aan de studenten in spe. De faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen zal het nieuwe kennismakingsprogramma waarschijnlijk vanaf begin september aanbieden. De faculteiten Letteren en de opleiding criminologie plannen het in de eerste week van het academiejaar in. “De programma’s sluiten aan bij de onthaalactiviteiten die we nu al organiseren aan de verschillende faculteiten,” zegt Annelies Somers van de dienst Studieadvies van de KU Leuven. Er wordt nog bekeken hoe dit project concreet kan worden ingevuld. "We denken bijvoorbeeld aan sessies academisch Nederlands en lessen over wat wetenschap is, afgewisseld met sociale activiteiten en reflectie over identiteit en motivatie", aldus Heidi Mertens van de dienst Diversiteit van de KU Leuven.

De universiteit wil nieuwkomers een concreter beeld geven van de voor hen vaak nog onbekende wereld van het hoger onderwijs. Zo'n kennismaking heeft mogelijk positieve gevolgen voor de slaagcijfers. “Vaak mislukken studenten niet omdat ze hun studie niet aankunnen, maar simpelweg omdat ze hun draai niet vinden aan de universiteit,” zegt Mertens. “We willen dat de studenten academisch en sociaal integreren in de universiteit en ervoor zorgen dat ze zich identificeren met hun opleiding. Ze moeten inzicht krijgen in wat de universiteit van hen verwacht.”

"Belangrijke voorbereiding op grote stap"

Het programma zal vrijblijvend worden aangeboden, en is dus niet verplicht. Toch raadt de universiteit alle studenten aan om hieraan deel te nemen. “De sprong naar de universiteit is vaak groot. Studenten moeten daarom bijvoorbeeld weten hoe ze aan een universiteit notities moeten nemen. Daarnaast moeten ze ook het academisch jargon snel onder de knie krijgen", vertelt Katlijn Malfliet, de vicerector Diversiteit van de KU Leuven.

De faculteit Letteren is enthousiast over het nieuwe project. “Wij vinden dit een belangrijk thema,” zegt Johan Verberckmoes, vicedecaan Onderwijs van de faculteit Letteren. “Het sluit nauw aan bij wat ons monitoraat nu al doet: bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat studenten beter kunnen studeren. Bovendien kunnen studenten in spe tijdens de voorbereiding al ontdekken of de universiteit iets voor hen is,” aldus Verberckmoes. Zo zouden eerstejaars die een andere studiekeuze willen maken minder tijd verliezen als ze zich heroriënteren. Wat een bepaalde studierichting concreet inhoudt, wordt immers veel sneller duidelijk.

Gelijkaardige projecten werden al georganiseerd aan de Amerikaanse unversiteit UCLA en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na september wordt het project aan de KU Leuven geëvalueerd. “We organiseren en evalueren het samen met de faculteiten. Want het zijn de faculteiten die beslissen of het project later wordt voortgezet,” zegt Annelies Somers van de dienst Studieadvies van de KU Leuven.