Stad verkoopt pastorie aan parochianen in Roeselare

De vroegere pastorie van de Godelieveparochie in Roeselare zal worden verkocht aan de vzw Parochiegemeenschap Heilige Godelieve. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond goedgekeurd.

De vzw betaalt 300.000 euro en zal er verder de parochiale werking maar ook een actieve, sociale functie opnemen. Dat enkele overtuigde parochianen een pastorie overkopen, is vrij uniek.

Sinds er geen pastoor meer was op de parochie huurde de vzw sinds halfweg 2012 al de pastorie. Het pand doet dienst als centrum voor parochiale activiteiten, maar niet alleen als secretariaat en vergaderplek van de kerkraad en kerkfabriek. Het dient ook als pleisterplaats voor mensen die wat gezelschap nodig hebben. Op die manier overstijgt het de parochiale functie en werd de pastorie steeds meer gedragen door eigen buurtbewoners.

Voor de verkoop kon gebeuren, moest het bisdom de pastorie wel vrijgeven. Dat gebeurde enkel op voorwaarde dat dat vergaderingen van de kerkraad er nog konden plaatsvinden, er een ruimte bleef om gelovigen te ontvangen én ruimte voor het archief van de parochie.
 

lees ook