Walter Grootaers derde op Antwerpse Kamerlijst Open VLD

Zanger-presentator Walter Grootaers, momenteel al schepen in Lier, krijgt de derde plaats op de Open VLD-Kamerlijst in de provincie Antwerpen, na de eerder bekendgemaakte kopstukken Annemie Turtelboom en Dirk Van Mechelen. Op de lijst voor het Vlaams Parlement krijgt lijsttrekker Bart Somers het gezelschap van senator Martine Taelman op twee en Kamerlid Willem-Frederik Schiltz op drie.

De beide lijsten werden nagenoeg unaniem goedgekeurd door de leden, aldus Open VLD Antwerpen. "Nu de lijsten zijn goedgekeurd, kunnen we er met deze enthousiaste ploeg de komende weken en maanden volop tegengaan gaan", reageert Annemie Turtelboom. "Met een mix van jong geweld en ervaren krachten zullen we in heel de provincie Antwerpen duidelijk maken waar wij als partij voor staan." Bart Somers blikt alvast vooruit op "een inhoudelijk sterke campagne, waarin we volop zullen inzetten op die thema's waar de mensen van wakker liggen: mobiliteit, onderwijs en natuurlijk onze economie".

Open VLD Antwerpen heeft intussen ook de eerste opvolgers en lijstduwers op de twee lijsten bekendgemaakt. Federaal worden Mechels schepen Koen Anciaux en voormalig Europees Parlementslid Dirk Sterckx lijstduwers en Kamerlid en burgemeester van Merksplas Frank Wilrycx de eerste opvolger. Op de Vlaamse lijst zijn voormalig Antwerps korpschef Eddy Baelemans en provincieraadslid en schepen in Kapellen Koen Helsen lijstduwers, terwijl Anne Van Aperen uit Brasschaat eerste opvolger wordt.

lees ook