"Als abortusarts beëindig je niet de hele dag levens"

Er dreigt een tekort aan abortusartsen in Vlaanderen. Meer dan de helft van de artsen die nu in Vlaamse abortuscentra werken, bereiken binnen de vijf jaar de pensioenleeftijd en studenten geneeskunde tonen nauwelijks belangstelling om hun plaats in te nemen.

Dat er geen jonge vervangers klaar staan voor de oudere artsen komt volgens Carine Vrancken, de voorzitter van LUNA, de Unie van Nederlandstalige Abortuscentra, doordat er nog altijd een zeker taboe rust op abortus en omdat er in de opleiding geen aandacht aan besteed wordt.

Enkel aan de ULB, de Franstalige Brusselse vrije universiteit, wordt er in de opleiding van de huisartsen over gepraat en krijgen studenten de mogelijkheid om een stage van twee weken te doen in een abortuscentrum. Op die manier krijgen de studenten de kans om te ontdekken dat werken in een abortuscentrum veel meer inhoudt dan enkel foetussen wegnemen. "Als abortusarts beëindig je niet de hele dag levens, je kan ook je psychosociale vaardigheden gebruiken. Als abortusarts kan je echt een belangrijke rol spelen", zegt ze in "De ochtend". Vrancken vraagt dat ook de andere opleidingen meer aandacht zouden besteden aan gezinsplanning, zowel aan anticonceptie als abortus.

Een andere mogelijkheid om het dreigend tekort op te vangen, is ook vroedvrouwen en verpleegkundigen toe te laten om medische abortussen uit te voeren. Dat had gynaecologe Marleen Temmerman voorgesteld, maar volgens Carine Vrancken van LUNA is dat voorlopig niet aan de orde in ons land. 

LUNA overkoepelt in Vlaanderen vijf abortuscentra en een Nederlandstalig centrum in Brussel. Daar werken een zestigtal mensen van wie 16 artsen. Daarnaast zijn er in Vlaanderen ook nog abortuscentrum die niet onder LUNA vallen en ook in ziekenhuizen worden er abortussen uitgevoerd.