"Bedrijfsafval kan niet zomaar naar dichtsbijzijnde centrale"

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zegt dat de biostoomcentrale in Oostende alleen bedrijfsafval verwerkt en dat daarbij het aantal kilometers dat het afval aflegt niet zo veel uitmaakt. OVAM reageert daarmee op een reportage in Het Journaal. Daaruit bleek dat de biostoomcentrale in Oostende meer dan een miljoen kilometer vrachtwagenverkeer per jaar nodig heeft om het afval aan te voeren waarop de centrale draait.

Vijf jaar geleden werd de afvalverbrandingsinstallatie in Oostende nog plechtig in gebruik genomen als zowat de groenste van ons land. Nu bleek echter dat het afval voor de centrale wel van erg ver moest worden gehaald.

Dat zou ingaan tegen het afvalstoffenbeleid van de Vlaamse regering om verbrandingsovens zo dicht mogelijk bij de bron van het afval te plaatsen om zo onnodige nieuwe afvalstromen te vermijden.

De centrale zou echter zeer slecht liggen in Oostende, omdat ze in de buurt van drie andere centrales ligt. Daardoor moet het bedrijf van overal in het land afval aanvoeren, en per jaar rijden vrachtwagens meer dan 1 miljoen kilometer om de centrale te bevoorraden, klonk het in Het Journaal.

OVAM nuanceert die informatie. De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij benadrukt dat er in de biostoomcentrale in Oostende alleen maar bedrijfsafval wordt verwerkt en dat daarbij de transportkilometers niet zo veel uitmaken.

"Het is vooral belangrijk dat bedrijfsafval wordt verwerkt in een centrale die daarvoor geschikt is", reageert een woordvoerder van OVAM. "Het is zelfs zo dat wij geen afval exporteren, waardoor we in vergelijking met andere Europese landen het aantal transportkilometers uiterst klein is."

Onze energiespecialist Luc Pauwels, die de kat de bel aanbond, duidt erop dat het wel degelijk om huishoudelijk afval gaat dat naar Oostende wordt gereden. "Het huisvuil wordt eerst gedroogd en gesorteerd in Geel en dan naar Oostende gereden voor verbranding."

Illegale nachtritten

Uit de reportage in Het Journaal bleek nog dat een aantal van de vrachtwagens geladen met afval 's nachts reden om de files te vermijden en dat gaat in tegen de milieuvergunning van de centrale.

Minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) laat in Terzake weten dat zulke inbreuken onaanvaardbaar zijn. "Een milieuvergunning is geen vodje papier", zegt de minister. "Er zijn al stappen ondernomen en het onderzoek loopt. Dat ligt nu in handen van het parket."

De bewuste biostoomcentrale is onlangs door Electrawinds verkocht aan het Limburgse Bionerga. Dat heeft in een reactie laten weten dat de leveringstijden voor afval met onmiddellijke ingang verstrakt zijn en dat afval leveren voortaan enkel nog binnen het afgesproken tijdskader van 6 en 22 u kan.

Bionerga benadrukt voorts dat de nachtelijke leveringen enkel uitzonderlijk toegestaan werden op vraag van de leveranciers, en op voorwaarde dat ze geen hinder opleverden voor de buurtbewoners. Die bewoners hebben overigens nooit een klacht ingediend. Daardoor was de kans ook veel kleiner dat de ritten gecontroleerd werden door de milieu-inspectie.