"Geen massale exodus van Slovaakse Roma naar Gent"

Sinds de jongste sloop van een woningblok in de Slovaakse stad Kosice zijn geen duizenden of honderden Roma vertrokken, maar vijf gezinnen. Het is nog niet zeker dat die ook naar Gent trokken. Dat heeft de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) in de gemeenteraad op vragen van oppositiepartijen CD&V en N-VA, en van Vlaams Belang die ook een (weggestemde) motie indiende.

Het Gentse stadsbestuur stuurde vorige week een brief naar de Vlaamse en federale regering en naar de Europese Commissie met de vraag om te onderzoeken of er in Kosice Roma uit hun woningen verdreven worden. Als de informatie over de verdrijving klopt, vraagt Gent om de behandeling van Roma in Kosice streng te veroordelen en een inbreukprocedure op te starten.

Dat het verdrijven van Roma uit woonblokken klopt, blijkt alvast uit onderzoek van stadsmedewerkers en lokale contacten in Kosice, er werden onder meer ook satellietfoto's bestudeerd. "Ondertussen hadden we contacten met experts, buurtstewards, het middenveld en contacten van de bisschop die recent nog naar Kosice trok", verduidelijkt Termont.

Hij zegt dat het duidelijk is dat vijf van de zestien woonblokken waar Roma verblijven in Kosice zijn gesloopt, zonder dat er een oplossing is. "Een zesde zal gesloopt worden in april, een gevolg is dat mensen in bossen trekken en in hutten wonen, sommigen migreren."

Toch zegt de burgemeester dat hij voorlopig geen signalen kreeg van veldwerkers dat er nieuwe grote groepen Slovaken in Gent aankomen, evenmin melding van nieuwe overlast. Hij zegt dat zijn contacten inschatten dat er sinds de jongste sloop maximum vijf gezinnen rechtstreeks zijn vertrokken richting Gent, maar ook dat is niet zeker."

In Gent zijn 1.685 Slovaakse Roma ingeschreven, al zijn er ook niet-ingeschreven Roma. "De laatste tien jaar hebben een behoorlijke groep Slovaakse Roma uit Kosice naar Gent gemigreerd, maar de oorzaken hebben te maken met economische achterstelling en sociale uitsluiting, onbewust en bewust racisme", verduidelijkt Termont, om aan te tonen dat er geen sprake is van arbeidsmigratie maar eerder van een vluchtelingenproblematiek.