Akkoord over hervorming pediatrische zorg

De gewesten en gemeenschappen zijn het eens over de hervorming van de kindergeneeskundige zorg die minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) voorstelt. Dat voorstel gaat uit van een gelaagde structuur gaande van basiszorg tot zorg voor kinderen met complexe en/of levensbedreigende aandoeningen (tertiaire zorg). Volgens minister Onkelinx zal de toegankelijkheid tot die tertiaire zorg gegarandeerd blijven.

Er zijn al langer plannen voor een hervorming van de pediatrische zorg in ons land. Eind 2013 trok een groep van 24 kinderartsen in een open brief aan minister Onkelinx aan de alarmbel. "Het lijkt zo vanzelfsprekend dat ieder kind recht heeft op de beste medische zorg, maar niet in België", stond er onder meer in die brief. Volgens de kinderartsen kost het politieke getalm over de hervorming kinderlevens.

Minister Onkelinx kondigt nu aan dat er een akkoord op tafel ligt dat de steun heeft van de gewesten en gemeenschappen. Dat akkoord voorziet in een "gelaagd" zorgconcept, gebaseerd op een advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV).

Concreet kunnen er drie verschillende niveaus van kindergeneeskunde bestaan, elk met eigen normen. De eerste trap is een basiszorgprogramma met algemene, ambulante kindergeneeskundige zorg en dagopnames in het ziekenhuis. Trap twee is een gespecialiseerd zorgprogramma, voor ziekenhuisopnames en zorg die een grotere medische begeleiding nodig hebben. De derde trap is een tertiair zorgprogramma voor kinderen die aan complexe aandoeningen lijden, onder wie kinderen die in onmiddellijk levensgevaar verkeren.

Volgens Onkelinx komt er ook bijzondere aandacht voor de intensieve kindergeneeskundige zorg. "Met strikte normen om de mortaliteit tot zoveel mogelijk te beperken", luidt het.

Nog volgens de PS-minister zal de hervorming "tot een zekere concentratie van kritische zorg voor kinderen in ziekenhuizen leiden". "De geografische toegankelijkheid tot de tertiaire zorg zal echter in alle gewesten van het land gewaarborgd worden", aldus Onkelinx.