Amper 1 % Antwerpse studentenkoten brandveilig

Het zijn vooral oude studentenkoten die zelden brandveilig zijn, maar ook bij nieuwe woningen wordt meer rekening gehouden met comfort dan met brandveiligheid. “Volgend academiejaar zouden alle studentenhuizen tenminste al een rookmelder moeten hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V).
In Leuven stierven vorige maand nog 2 studentes in een brand in hun studentenkot

Antwerpen heeft sinds 2011 de bouw- en politiecode verstrengd voor studentenkoten. 2.852 kamers in 313 panden werden toen door de stedelijke dienst, Samen Leven gecontroleerd.

Amper 22 procent van de koten was in orde met de voorschriften van stedenbouw, zoals de ligging van de fietsenstalling en afvalverzameling. Minder dan een vijfde was in orde met eisen voor een goede woonkwaliteit evenals degelijk sanitair. Slechts 1 procent  van de koten had een degelijk brandveiligheidssysteem.

Volgens Veerle Desimpelaere van Antwerpen Studentenstad is dat lage cijfer te wijten aan de nieuwe brandveiligheidsnormen van 2011. Het zijn vooral oude koten die niet voldoen aan die normen. De studentenkoten in Antwerpen worden niet jaarlijks gecontroleerd op brandveiligheid. Vanaf het moment dat een verhuurder het gebouw registreert als studentenhuis volgt er een controle. Hij krijgt na die controle een jaar tijd om alles in orde te brengen.

Het gaat volgens Desimpelaere meestal om gebreken die makkelijk opgelost kunnen worden. Het plaatsen van rookmelders, branddekens, brandblusapparaten en evacuatiesignalisatie zou voor de verhuurders geen moeite mogen zijn. Want, opvallend, nog niet alle koten met een lopend contract voorzien van een rookmelder. Katrien Schryvers (CD&V) klaagde dat al meermaals aan in het Vlaams Parlement: “Een goede rookmelder heb je al voor 20 euro."

Rookmelders voor iedereen

88 koten die in 2011 niet in orde waren met de brandveiligheid zijn er tijdens de tweede controle in geslaagd alle gebreken op te lossen. Hiervoor krijgen ze een groen kwaliteitslabel. Zo wil de stad alle koten in Antwerpen tegen 2015 brandveilig maken. “Volgend academiejaar zouden alle studentenhuizen tenminste al een rookmelder moeten hebben”, zegt Katrien Schryvers. “Ook voor koten met een lopend contract zal een rookmelder verplicht worden.”

Ten slotte blijkt dat de voorschriften waaraan koten moeten voldoen niet overal hetzelfde zijn. “De verplichting van een brandladder en een nooduitgang is voor iedere stad verschillend”, stelt Schryvers. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) wil in maart overleg plegen met de brandweer en daaruit tot een uniform reglement en controlesysteem invoeren voor heel Vlaanderen.

Meest gelezen