Child Focus wil hulplijn voor pedofielen

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen Child Focus vraagt dat er een hulplijn zou komen voor pedofielen. Voor mensen met pedofiele gevoelens die nog geen strafbare feiten gesteld hebben, blijkt de drempel naar de centra voor dadertherapie immers vaak veel te hoog.
Heidi De Pauw van Child Focus deed een opmerkelijke oproep.

In het programma "Hautekiet" op Radio1 deed algemeen directeur Heidi De Pauw van Child Focus een opmerkelijke oproep om pedofielen te begeleiden en om een hulplijn voor pedofielen in het leven te roepen.

Aanleiding was het trieste verhaal van een pedofiel dat dit weekend in De Standaard stond. De man was zich bewust van zijn pedofiele gevoelens, maar had nog geen strafbare daden gepleegd. Hij wist dat dat niet kan, dat pedoseksuele daden strafbaar zijn en niet aanvaard, en hij zag geen andere uitweg dan euthanasie, om te vermijden dat er kinderen gekwetst zouden geraken.

Volgens De Pauw heeft België een aantal goede centra voor dadertherapie, maar blijkbaar is de drempel voor dergelijke pedofiele mensen naar die centra veel te hoog.

Nochtans blijkt dat therapie wel degelijk werkt: bij daders die therapie volgen, verlaagt de recidive aanzienlijk. En uit voorbeelden uit Duitsland blijkt dat ook mensen met pedofiele gevoelens baat hebben bij therapie om te vermijden dat ze dader zouden worden.

En dat is voor Child Focus het belangrijkste, namelijk vermijden dat kinderen het slachtoffer zouden worden. Daarom is het ook niet goed, zegt Heidi De Pauw, mensen met pedofiele gevoelens te demoniseren. Hoe meer ze gedemoniseerd worden, hoe meer ze zich gaan isoleren en dat is pas echt gevaarlijk. Men moet namelijk een onderscheid maken tussen pedofielen, mensen met pedofiele gevoelens die nog geen strafbare feiten hebben gepleegd, en pedoseksuelen, mensen die al wel tot strafbare feiten zijn overgegaan. Daaronder vallen overigens ook pedofielen die kinderporno bekijken, want dat is ook een strafbaar feit waarvan kinderen het slachtoffer worden.

Child Focus wil preventief optreden, zegt De Pauw, en voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden. Daarvoor moet de maatschappij haar verantwoordelijkheid opnemen en Child Focus wil een signaal geven zodat mensen die pedofiele gevoelens hebben, terecht zouden kunnen bij een hulplijn en de drempel naar de therapiecentra over kunnen stappen.