Mario Monti keert terug op Europees niveau

De Europese Commissie, de Raad en het Parlement hebben een nieuwe werkgroep aangesteld die moet onderzoeken of en hoe de Europese begroting gespijsd kan worden met 'eigen middelen'. Dit zijn rechtstreekse inkomsten waar de lidstaten niet in tussenkomen. De werkgroep wordt voorgezeten door Mario Monti, ex-premier van Italië en tweevoudig Europees commissaris.

Dat de werkgroep er zou komen, werd vorig jaar al beslist tijdens de onderhandelingen tussen de lidstaten en het Parlement over de meerjarenbegroting 2014-2020. Even was er sprake van dat Jean-Luc Dehaene de werkgroep zou voorzitten, maar uiteindelijk werd toch voor Monti gekozen.

De Italiaan kan bogen op een indrukwekkend cv en zei tijdens de voorstelling van de werkgroep dat hij het voorzitterschap onder meer aanvaardde "uit nieuwsgierigheid naar een onderwerp dat bijna onmogelijk op te lossen is". Monti was tussen 1994 en 2004 commissaris voor Interne Markt en later voor Concurrentiebeleid en volgde in 2011 als technocraat Silvio Berlusconi op als Italiaans premier. Enkele jaren geleden schreef hij op vraag van de Commissie reeds een rapport over de herlancering van de Europese eenheidsmarkt.

Nu moet "de professor" dus op zoek naar eigen inkomsten voor de Europese begroting. Manieren om het budget met eigen inkomsten te spijzen, zijn bijvoorbeeld de invoering van een taks op financiële transacties, een Europese btw-heffing of het rechtstreeks doorschuiven van de opbrengst van een CO2-taks. Verschillende lidstaten willen echter niet weten van zo'n mechanisme en zullen onvermijdelijk op de rem staan.

Tegen eind dit jaar moet Monti's werkgroep zijn eerste conclusies voorstellen. Behalve de Italiaan zullen ook vertegenwoordigers van de instellingen deel uitmaken van de nieuwe werkgroep.