Protest in Straatsburg tegen liberalisering treinvervoer

Aan het Europees Parlement in Straatsburg voeren de spoorbonden actie tegen de voorstellen om het reizigersvervoer te liberaliseren. "De impact op zowel de reizigers als de werkomstandigheden van de spoorarbeiders kan groot zijn", luidt het.

Het zogenaamde vierde spoorpakket werd voorgesteld door de Europese Commissie en ligt woensdag ter stemming voor in de plenaire vergadering van het Parlement. Daarna moeten de onderhandelingen met de lidstaten nog van start gaan, maar toch mobiliseerden de vakbonden nu al.

"Als het binnenlandse spoornet in verschillende contracten wordt opgedeeld, hoe zal dan de mobiliteit van het ene naar het andere deel worden verzekerd?", vraagt Rudy Verleysen van ACOD Spoor zich af. Zijn collega Koen De Mey van ACV Transcom vreest eveneens dat de kwaliteit en de stiptheid van het reizigersvervoer onder de liberalisering zal lijden.

De vakbonden, die naar eigen zeggen met zowat 2.000 leden zijn afgezakt naar Straatsburg, waaronder een 400-tal Belgen, maken zich ook zorgen over het spoorpersoneel. Verschillende Europarlementsleden maakten hen duidelijk dat er nog een hele wetgevende weg af te leggen is. Volgens Ivo Belet (CD&V) zullen de nationale overheden de concessiehouders kunnen verplichten de sociale rechten van werknemers over te nemen. Het heikele punt van de veiligheid wordt volgens Belet eveneens aangepakt.

Er heerst onder de actievoerders ook heel wat ongerustheid over een amendement dat op het Commissievoorstel werd ingediend en dat een minimale dienstverlening bij stakingen in het vooruitzicht stelt. Ze krijgen de steun van Frédéric Daerden (PS). "Dit druist in tegen het fundamentele vakbondsrecht", zegt hij. Het ziet ernaar uit dat het amendement tijdens de stemming op woensdag zal sneuvelen.