STUK transformeert zich in "Huis voor dans, beeld en geluid"

Het Leuvense kunstencentrum STUK wil zich vanaf het seizoen 2015-2016 transformeren tot een "Huis voor dans, beeld en geluid". Het eveneens in Leuven gevestigde cultuurcentrum 30CC van zijn kant zal zich de komende jaren nog meer inzetten op theater en literatuur.

Het STUK wil een "danscommunity" uitbouwen met een programmatie van zowel bekende namen, klassieke middenveld, experimentele en innovatie producties, kinder- en jeugddans als een educatief luik.

Met het productiehuis fABULEUS en WISPER, dat cursussen hedendaagse dans organiseert, wordt intensief samengewerkt. Met de KU Leuven wordt gepraat over de uitbouw van een opleiding- en studiecentrum rond "dans, image en sound". Charlotte Vandevyver werd aangetrokken als programmator voor dans.

Op vlak van beeld kiest STUK voor een werking rond mediakunst. Het Artefactfestival moet uitgroeien tot een groot internationaal festival rond beeldcultuur, actualiteit en wetenschap en zal een jaar lang met diverse activiteiten worden voorbereid in nauw overleg met de groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven. Daarnaast blijft Cinema ZED ook na de opening van zijn nieuwe bioscoop in de Vesaliusstraat films met een breed arthouseprofiel vertonen in het STUK. Het STUK zelf vult dat aan met uitdagend cinematografisch werk.

Het STUK wil voorts uitgroeien tot een "Huis voor Geluid". Het wil enerzijds de bestaande concertwerking in het experimentele, innovatie pop- en rockveld behouden. Daarnaast wil het STUK een werking uitbouwen rond "luisterkunst". "We richten ons hierbij op geluid als lichamelijke ervaring waarbij we denken aan nieuwe formats/settings om te luisteren, sonorisaties van ruimtes, geluidsinstallaties, audiowalks, noise, een werking rond stilte, internettoepassingen", zegt STUK-directeur Steven Vandervelden.

Koen Adams van 30CC zegt dat zijn cultuurcentrum als reactie op deze transformatie van het STUK de komende jaren nog meer wil inzetten op theater en literatuur om zo een complementair aanbod te realiseren. "We nemen het voortouw in een stadsbreed theater- en literatuurbeleid en creëren een verbinding tussen de verschillende spelers in het Leuvense."