"Belangrijk signaal dat holebigezinnen met een kinderwens klaarstaan"

Als alles goed loopt, zullen Vlaamse holebikoppels binnen afzienbare termijn Zuid-Afrikaanse kinderen kunnen adopteren. Het Vlaams Centrum voor Adoptie heeft daartoe een samenwerkingsakkoord met de centrale autoriteit voor adoptie van Zuid-Afrika gesloten. In "De ochtend" toonde woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero Michiel Vanackere zich een tevreden man.
Normann Hochheimer, Frankfurt

"Het samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika is afgelopen week tot stand gekomen", zei Vanackere in "De ochtend". "Dit betekent dat de wet uit 2006 verder wordt toegepast. Die wet laat holebikoppels toe kinderen te adopteren, maar zij moesten zich tot nu toe op binnenlandse adoptie richten. Door een gebrek aan samenwerkingsakkoorden met andere landen was buitenlandse adoptie onmogelijk."

"Adoptie door holebi's ligt wereldwijd nog steeds erg moeilijk. De grote ophef die het gegeven recent in Frankrijk veroorzaakte, is daarvan een voorbeeld. Bij holebi-adoptie moet ook het land waar de kinderen vandaan komen, akkoord gaan en dat is niet eenvoudig. Zuid-Afrika is nu het eerste land waarmee een overeenkomst is afgesloten. In eerste instantie gaat het om een testfase waarin een drietal adoptiedossiers van nabij zullen worden opgevolgd. Als alles volgens de regels verloopt, kan het akkoord algemeen in werking treden."

"Het belang van het kind moet voorop staan"

"Zuid-Afrika biedt holebikoppels al langer de mogelijkheid aan binnenlandse adoptie te doen. Dat heeft de overeenkomst waarschijnlijk mee in de hand gewerkt. Naar mijn mening moeten we ons toespitsen op landen die binnenlandse adoptie toestaan." Op dat punt ziet Vanackere een belangrijke rol weggelegd voor de Vlaamse adoptie-ambtenaar. "Zij kan bewust op zoek gaan naar nieuwe kanalen voor holebi-adoptie. Momenteel lopen er bijvoorbeeld gesprekken met de VS. De vooruitzichten zijn goed."

"Het aantal kinderen dat jaarlijks voor adoptie wordt afgestaan, blijft beperkt. Op zich is dit natuurlijk een goed teken, al loopt de gemiddelde wachttijd voor holebikoppels inmiddels op tot 4 à 7 jaar. Het belang van het kind moet hoe dan ook voorop staan. Als het in eigen land kan worden opgevangen, is dat een goede zaak. Tegelijk leert de praktijk ons dat heel wat kinderen wel degelijk een nieuwe thuis zoeken. Met dit samenwerkingsverband geeft Vlaanderen in elk geval een signaal dat hier holebigezinnen met een kinderwens klaarstaan."