"Milquet en Onkelinx zouden beter ook naar Vlaanderen gaan"

Voor een volle zaal van bedrijfsleiders heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gisteravond een lezing gegeven bij Voka in Hasselt. Hij hield er een pleidooi voor meer samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië. "Misschien zou het goed zijn als Joëlle Milquet (CDH) en Laurette Onkelinx (PS) ook eens een tournee door Vlaanderen doen", aldus vicepremier Reynders.

De gelijklopende ideeën met de ondernemerswereld maakten het voor Didier Reynders iets makkelijker om de zaal op zijn hand te krijgen. In een serieuze, en toch ook ludieke toespraak, pleitte hij voor toenadering tussen Vlaanderen en Wallonië. "Ik hou eerder van evolutie dan van revolutie", aldus Reynders. "We doen er beter aan overeen te komen. Het is toch raar dat we bijvoorbeeld in het buitenland onze notionele intrestaftrek promoten als een Belgische troef, terwijl we het binnen de landsgrenzen beschouwen als een probleem."

Didier Reynders nam ook de tijd om met de Vlaamse bedrijfsleiders te praten. "Natuurlijk kan ik veel leren van wat hier leeft in Vlaanderen. Misschien zou het goed zijn dat Joëlle Milquet en Laurette Onkelinx ook eens zo'n ronde van Vlaanderen zouden doen. Want ze hebben niet echt begrepen dat ook Wallonië gediend zou zijn met een ondernemersvriendelijk klimaat."

In zijn dankwoord prees Paul Kumpen, voorzitter van Voka Limburg, de moed van Didier Reynders om voor Vlaamse genodigden zijn visie uit te leggen. "Hij maakt in Wallonië, Brussel en Vlaanderen één liberale familie. Dat schept electorale duidelijkheid", aldus Kumpen.

lees ook