"Niet prostituees bestraffen, wel hun klanten"

Prostitutie is een vorm van mensenrechtenschending en geweld tegen vrouwen. Daarom moeten niet de prostituees zelf, maar wel hun klanten bestraft worden. Het Europees Parlement schrijft dat in een vandaag aangenomen niet-bindende resolutie. Alle EU-lidstaten moeten vanuit die optiek de strijd met de hoerenlopers aanbinden, vindt Straatsburg.

Het rapport van de Britse socialiste Mary Honeyball spiegelt zich aan de manier waarop Zweden, IJsland en Noorwegen prostitutie aanpakken. "Beter dan legalisering -die een ramp is in Nederland en Duitsland- hebben we nood aan een genuanceerde aanpak van prostitutie. Het zijn de mannen die vrouwenlichamen als koopwaar behandelen die bestraft moeten worden, niet de sekswerkers zelf", stelt ze.

De resolutie roept de lidstaten op om prostitutie aan te pakken. Ze moeten ook "exitstrategieën" organiseren voor vrouwen en meisjes die het beroep willen verlaten. Beter onderwijs en het aanpakken van armoede kan het aantal vrouwen dat in de prostitutie gedreven wordt, verminderen, luidt het. Honeyball wijst er ook op dat 62 procent van de slachtoffers van mensenhandel in de seksindustrie terechtkomen.

"Niet voor niets het oudste beroep ter wereld"

Critici verwijten Honeyball dat ze geen voeling heeft met de problematiek en vrezen dat het criminaliseren van hoerenlopen net voor grotere illegale circuits zal zorgen.

Ook Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) vindt dat de oproep van Honeyball onrealistisch is. "Denken dat je prostitutie kan uitroeien, dat is onzin natuurlijk. Het is niet voor niets het oudste beroep ter wereld", zegt ze.

"Je lost een probleem niet op door het te criminaliseren of het illegaal te maken. Integendeel. Maar je moet wel de uitwassen aanpakken. Je moet zorgen dat diegenen die gedwongen worden in de prostitutie, dat die beschermd worden. Het is belangrijk dat je prostitutie goed reglementeert en dat je zorgt dat vrouwen die in de prostitutie zitten -op voorwaarde dat ze dat vrijwillig doen- dat die goed beschermd zijn, dat die een deftig loon verdienen, en dat die dat in veilige en hygiënische omstandigheden kunnen doen."