"NMBS is absoluut niet klaar voor liberalisering"

Het Europees Parlement heeft het plan van de Europese Commissie om het spoor te liberaliseren goedgekeurd, zij het in fel afgezwakte vorm. Zo wordt het spoor niet vrijgemaakt in 2019, zoals de Commissie dat wou, maar pas vanaf 2023.

De liberalisering van het spoor moet concurrentie bij het reizigersvervoer mogelijk maken. Het plan van de Europese Commissie is fel afgezwakt door het Europees Parlement.

Zo wilde de Commissie onder meer het uitschrijven van openbare aanbestedingen verplichten bij nieuwe spoorcontracten. Het Parlement wijkt daarvan af en laat landen de mogelijkheid alsnog een maatschappij naar keuze aan te wijzen. Nieuw is ook dat spoorcontracten in de toekomst moeten worden opgesplitst. "Zo zullen bijvoorbeeld de IC-treinen in één contract worden gestopt en de stoptreinen in een ander", zegt VRT-journalist Rob Heirbaut vanuit Straatsburg.

De liberalisering van het spoor is ook met vier jaar uitgesteld. De liberalisering gebeurt niet vanaf 2019, zoals de Commissie wou, maar wel pas vanaf 2023.

Labille: "Niet inderhaast beslissingen nemen"

Minister van Overheidsbedrijven Labille (PS) is tevreden met dat uitstel. "Het werk van het Europees Parlement bracht vele tekortkomingen in de huidige tekst aan het licht", zegt hij. Hij pleit ervoor om "niet inderhaast beslissingen te nemen over de organisatie van het spoor op Europese schaal."

Labille wil de komende weken overleggen met verschillende Europese collega's. Hij hoopt tot een blokkerende minderheid te komen "om zo de absolute sereniteit te waarborgen die de ontwikkeling van een echt spoornetwerk op Europese schaal vergt."

SP-A en CD&V vinden het goed dat in het nieuwe voorstel concurrentie niet noodzakelijk hoeft. Maar dan moet de NMBS wel stipter werken de de dienstverlening verbeteren.

Dat erkent ook NMBS-topman Jo Cornu."De NMBS zal in elk geval aanpassingen moeten doen. We zijn absoluut niet klaar voor een liberalisering", zei hij in "Terzake". "We gaan duidelijk de druk voelen op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening. We besteden daar momenteel ook veel aandacht aan." 

Open VLD en N-VA vinden het uitstel van de liberalisering tot 2023 een gemiste kans. Zij zijn van oordeel dat concurrentie zal leiden tot beter reizigersvervoer.