Begraving doodgeborenen en laatste wilsbeschikking 16-jarigen goedgekeurd

De commissie van Binnenlandse Zaken geeft groen licht aan ouders om hun doodgeboren kind te begraven of cremeren ongeacht de zwangerschapsduur. Ook het voorstel 16-jarigen het recht te geven om zelf hun laatste wilsbeschikking vast te stellen, is goedgekeurd.

De twee voorstellen van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) over de nieuwe regelgeving van begraafplaatsen en lijkbezorging, zijn vandaag positief onthaald door de commissie van Binnenlandse Zaken. Die stemde in dat een doodgeboren kind ongeacht de duur van de zwangerschap op vraag van de ouders begraven of gecremeerd mag worden.

Daar bestaat tot nu toe veel onzekerheid over. De gemeenten en steden mogen hierover zelf beslissen. “De ouders zijn afhankelijk van het beleid en de goodwill van hun gemeente”, zegt Schryvers. “Een verplichting wordt het niet. Wel krijgen alle ouders nu gelijke rechten om op gepaste wijze van hun kindje afscheid te nemen, zodat ze het verdriet een plaats kunnen geven.”

Een ander goedgekeurd decreet staat 16-jarigen toe om hun laatste wilsbeschikking te bepalen. Tot op vandaag moet je daarvoor minstens 18 jaar zijn, terwijl je vanaf 16 al een testament kan opmaken. “Het is dus logisch dat ze ook over een laatste wilsbeschikking mogen beslissen”, aldus Schryvers. De wetsvoorstellen moet nog door de plenaire vergadering worden goedgekeurd om van kracht te gaan.