Consumenten zetten bedrijven aan tot verantwoordelijke productiemethoden

Wanneer consumenten bedrijven onder druk zetten, dan schieten deze snel en met aanzienlijk resultaat in actie, zo concludeert hulporganisatie Oxfam uit haar eerste jaarevaluatie van de campagne "Behind the brands".

Oxfam lanceerde op 26 februari 2013 de campagne "Behind the brands" waarin het een rangschikking opstelde voor het beleid van de tien grootste voedingsmultinationals op het vlak van transparantie, vrouwen en andere werknemers, boeren, land, water en klimaat. De organisatie deed toen ook een oproep aan de consumenten om deze bedrijven onder druk te zetten opdat ze hun beleid zouden veranderen.

In eerste instantie richtte Oxfam zich op de ongelijkheid van de boerenvrouwen. Vooral de chocoladeproducenten Mars, Mondolez en Nestlé werden geviseerd. In oktober klaagde Oxfam dan de landroof door Coca-Cola, PepsiCo en ABF aan. Zowel op het vlak van de landroof als de vrouwenrechten brachten bovenvermelde bedrijven de nodige wijzigingen aan.

"Het voorbije jaar hebben negen bedrijven gehoor gegeven aan het publiek, en hun beleid verbeterd. Enkel General Mills, bekend van onder andere Häagen-Dazs, deed dit niet en zakte naar de laatste plaats in de rangschikking", luidt het persbericht van Oxfam.

Oxfam ziet hierin de kracht van de consument, al beseft Winnie Byanyima van Oxfam International dat het heel wat tijd zal kosten om een ommezwaai in het klassieke beleid te bekomen. "Maar onder druk van consumenten en aandeelhouders komt er wel verandering in dit verhaal", zegt Byanyima.

Nestlé, Unilever en Coca-Cola zijn volgens Oxfam de drie beste voedingsmultinationals op het vlak van land- en vrouwenrechten.