Grot van Altamira gaat na twaalf jaar weer open

Voor het eerst in twaalf jaar gaat de grot van Altamira met haar beroemde rotstekeningen uit het stenen tijdperk morgen weer open voor een beperkt publiek. Eenmaal per week mogen vijf volwassenen de grot onder begeleiding bezichtigen.

De Altamira-grot in Cantabrië (Noord-Spanje) werd in 1868 per toeval ontdekt door een jager. De grot telt meer dan 260 rotstekeningen die dateren van het paleolithicum. Vooral veel afbeeldingen van dieren zijn te zien, maar ook abstracte tekeningen, die nog niet geïnterpreteerd konden worden.

De gelukkigen die de grot in mogen zullen worden uitgeloot onder de bezoekers van het museum van Altamira. Om de 14.500 tekeningen te beschermen, moeten ze overalls en maskers dragen. Hun bezoek aan de grot mag niet langer dan 37 minuten duren. 

De nieuwe bezoeken aan de grot zijn een test. Voorlopig tot augustus zal nagegaan worden wat de impact is van de menselijke aanwezigheid in de grot heeft. Daarna wordt beslist of de bezoeken worden voortgezet.

Door de vele bezoeken zijn de rotstekeningen in de loop van de tijd aangetast. De menselijke uitwasemingen bleken nefast voor de kwaliteit van de tekeningen. Tussen 1977 en 1982 werd de grot daarom een eerste keer voor het publiek gesloten.

Hoewel er sindsdien slechts een beperkt aantal bezoekers werd toegelaten, liep de schade verder op, zodat ze grot in 2002 opnieuw werd gesloten. Veel wetenschappers hebben gewaarschuwd voor een heropening van de grot.

In 2001 werd in Santillana, 30 kilometer ten westen van Santander naast de originele grot een reproductie ingehuldigd. Vorig jaar werd die bezocht door 240.000 mensen. Toch willen veel mensen absoluut de orginele grot zien. Vanuit de hele wereld zijn al aanvragen binnengekomen om de grot te mogen bezoeken.