Stad Brugge krijgt slecht rapport voor personeelsbeleid

Uit een doorlichting van de stadsdiensten uitgevoerd door de nieuwe adjunct-stadssecretaris blijkt dat de stad Brugge ondermaats scoort op vlak van personeelsbeleid. Wie met pensioen gaat, wordt zelden vervangen, wat een negatief effect op de dienstverlening heeft. Mensen die zijn geslaagd voor examens, krijgen dan weer geen job.

Bij de stad Brugge werken zo'n 1.700 mensen. De nieuwe adjunct-stadssecretaris heeft recent alle stadsdiensten doorgelicht en heeft enkele pijnpunten in zijn rapport opgesomd.

Zo wordt wie met pensioen gaat meestal niet vervangen. Op termijn kan de dienstverlening hieronder komen te lijden. Tegelijk krijgen veel mensen die geslaagd zijn voor examens om bij de stad te werken geen job.

"Er is nog meer aan de hand", zegt Mercedes Van Volcem van oppositiepartij Open VLD. "Veel mensen zeggen dat ze te weinig respect krijgen. Ook de communicatie loopt mank. Dit rapport is echt vernietigend."

De meerderheid lijkt te beseffen dat het rapport negatief is. "We hebben er geen probleem mee dat kritiek wordt geleverd", zegt schepen van Personeelsbeleid Jos Demarest (CD&V). "We zijn bereid een oplossing uit te werken. Het college heeft niet alleen de pijnpunten vastgesteld, het werkt ook een actieplan uit."

Tegen de zomer moet duidelijk zijn hoe de problemen worden aangepakt. Morgen wordt het rapport met de vakbonden en de diensthoofden besproken.