Steeds minder kandidaten geslaagd op legerproeven

Defensie wil dit jaar 1.400 nieuwe militairen aanwerven, maar het slaagpercentage op de selectieproeven van het leger lag vorig jaar bijzonder laag. Een kwart van de kandidaten slaagt niet voor de medische proeven, vooral vanwege druggebruik. Dat schrijven de kranten van Sudpresse.

Tussen 2009 en 2013 daalde het slaagpercentage op de legerproeven van 56,2 naar 43,2 procent. Tijdens dezelfde periode nam het aantal kandidaten toe van 7.853 naar 9.067.

"In 2013 zakte 25 procent van de kandidaten voor de medische proef", weet kolonel Annicq Bergmans, die verantwoordelijk is voor de aanwervingen. De eerste reden is druggebruik, waarvoor Defensie een nultolerantie hanteert. Nadien volgen rugklachten, gehoorproblemen en het lichaamsgewicht. Niet slagen op de medische test betekent meteen het einde van de selectieprocedure.