"Nieuwe vliegroutes verontrustend voor Brussel"

Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) is niet te spreken over de eerste radartracés na de recent gewijzigde vliegroutes. Momenteel zijn er nog geen cijfers over andere overlastgevolgen als geluidshinder, maar ze noemt de huidige situatie wel verontrustend. Intussen worden bijna alle wijken in Brussel overvlogen door toestellen die vertrekken vanop Zaventem, en daar zijn bij de bewoners en betrokken gemeenten veel klachten over.

Huytebroeck richt haar pijlen vooral op bevoegd staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet (CDH). Volgens haar komt de huidige situatie helemaal niet overeen met wat eerder werd aangekondigd. Er was beloofd dat het aantal vluchten over Brussel net zou verminderen én dan vooral minder bewoonde zones overvlogen zouden worden.

Huytebroeck vraagt nu om overleg tussen het federale niveau en de gewesten. Ze hoopt ook op de nodige politieke moed om effectief tot een oplossing te komen. Na eerdere brieven van onder meer Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) aan Melchior Wathelet, is er nu toch een akkoord voor een gesprek midden maart.

Intussen zijn ook metingen naar andere parameters van overlast gepland. Zo wordt aan de hand van sonometers de geluidsoverlast gemeten. Precieze resultaten zouden wel pas over een maand beschikbaar zijn.