"Ongelijkheid in Texas hoort niet thuis in de Amerikaanse grondwet"

Het verbod dat in de Amerikaanse staat Texas op het homohuwelijk geldt, is in strijd met de federale grondwet. Dat heeft een federale rechter geoordeeld. In afwachting van een eventueel beroep blijft het verbod wel van kracht. Waarschijnlijk wordt de zaak uiteindelijk voor het Amerikaanse hooggerechtshof uitgevochten.

Volgens de wetten van de staat Texas is het huwelijk exclusief voorbehouden voor heteroseksuele koppels. Dat staat zo bepaald in een wet uit 2003 aangevuld met een amendement dat in 2005 door 76% van de Texanen werd goedgekeurd.

Zowel de huwelijkswet als het amendement werden door twee Texaanse holebikoppels aangevochten, met succes. De federale rechter Orlando Garcia heeft gisteren geoordeeld dat het verbod op het homohuwelijk in strijd is met de federale grondwet.

"Zonder een rationeel verband met een legitieme regeringsdoelstelling kan door de staat opgelegde ongelijkheid geen onderkomen vinden in de Amerikaanse grondwet", motiveerde hij zijn beslissing. "De Texaanse wet verbiedt de aanklagers toegang tot het huwelijk en alle bijhorende rechten, privileges en verplichtingen met als enige argument dat de aanklagers met iemand van hetzelfde geslacht willen trouwen."

Garcia hield wel een slag om de arm door zijn vonnis niet meteen in werking te laten treden in afwachting van een eventueel beroep. Waarschijnlijk zal de zaak nu verder worden uitgevochten voor het Amerikaanse hooggerechtshof. Garcia gaf de aanklagers wel mee dat ze naar verwachting ook daar hun gelijk zullen halen.

"Juridisch activisme overtreft de wil van het volk"

Uit conservatieve hoek wordt met ontgoocheling op de uitspraak van de federale rechter gereageerd. "Het stemt me triest dat juridisch activisme eens te meer de wil van het volk overtreft", zegt Todd Staples, de man die het amendement uit 2005 opstelde. "De Texanen hebben luid en duidelijk gesproken toen ze met een overweldigende meerderheid stemden vóór het huwelijk als een verbintenis tussen een man en een vrouw", zegt gouverneur Rick Perry op zijn beurt. "Het is niet aan de federale overheid om de wil van onze burgers naast zich neer te leggen."

Garcia is lang niet de enige federale rechter die oordeelt dat het verbod van een Amerikaanse staat op het homohuwelijk in strijd is met de grondwet. Federale rechters in Virginia, Utah, Oklahoma, Ohio en Kentucky hebben onlangs eveneens beslissingen genomen ten voordele van het homohuwelijk, net als het hooggerechtshof van New Mexico.

Al deze uitspraken volgen op het arrest van het Amerikaanse hooggerechtshof van juni dat stelt dat koppels van hetzelfde geslacht dezelfde rechten hebben als heteroseksuele koppels. Tegenstanders van het homohuwelijk reageren door in verschillende staten wetsvoorstellen te lanceren die ofwel het verbod op het homohuwelijk moeten beschermen ofwel individuen de vrijheid laten holebi's te discrimineren op basis van (religieuze) overtuigingen.

lees ook