"Verplicht het dragen van fietshelm tot 16 jaar"

Professor Bart Depreitere, neurochirurg aan het UZ Leuven gespecialiseerd in de behandeling van hoofdletsels bij fietsers, pleit ervoor om fietsers tot 16 jaar verplicht een fietshelm te laten dragen. De Fietsersbond kan zich niet vinden in dit voorstel.

"Een fietser heeft nauwelijks bescherming en zal wanneer hij een zekere snelheid heeft nagenoeg altijd op zijn hoofd terechtkomen. Als fietsers na een ongeval medische hulp nodig hebben, is dat nagenoeg steeds vanwege een hoofd- en hersenletsel. Ernstige letsels met een handicap of overlijden tot gevolg zijn bijna altijd hersenletsels. Het dragen van een fietshelm is het enige middel waarmee men zich hiertegen kan beschermen", aldus de neurochirurg.

"In een aantal gevallen zijn fietshelmen weliswaar voor verbetering vatbaar, maar ze bieden allemaal een zekere bescherming. Belangrijk is dat de helm het hele hoofd beschermt en zeker de kwetsbare slaapstreek boven de oren. Daarnaast moet de helm zo rond mogelijk zijn, zonder uitsteeksels want deze versterken in contact met de grond de draaibeweging van het hoofd. Het is vaak niet het directe contact met de grond dat de grootste hersenschade veroorzaakt, maar wel de draaibeweging die hiermee gepaard gaat", voegt hij toe.

"Als we tot een verplichting overgaan om de helm te dragen, zou ik hiervoor de groep tot 16 jaar selecteren. Jongeren zijn in de lage school makkelijk te overtuigen om een helm te dragen, onder meer wegens de kleurrijke helmen die op de markt zijn. Ze doen dat vaak echter niet langer wanneer ze naar de middelbare school gaan. Het is nu precies in die leeftijdsgroep dat er zich heel wat ongevallen voordoen", besluit Depreitere.

"Betere fietspaden & helmen niet verplichten maar promoten"

De Fietsersbond reageert afwijzend op het voorstel van neuroloog Depreitere. De vzw pleit in eerste instantie voor betere fietspaden.

"Wij zijn vóór campagnes en het promoten van de helmdracht bij bijvoorbeeld jongeren en wielertoeristen, maar tégen het verplichten", zegt Roel De Cleen, woordvoerder van de Fietsersbond. "Bovendien heeft helmdracht ook negatieve effecten. Automobilisten denken dan dat fietsers veiliger zijn en fietsers zelf zullen roekelozer zijn."

"Wij pleiten vooral voor betere fietsinfrastructuur. In België zijn de fietspaden in zeer slechte staat. In Nederland en Denemarken zijn de fietspaden beter en worden ze goed onderhouden en daar gebeuren minder ongevallen", zegt De Cleen nog. "Daarnaast moeten er meer controles zijn op alle bestuurders met onaangepast rijgedrag."

Volgens de Fietsersbond zou een verplichting er ook toe leiden dat minder mensen zullen fietsen. "Fietsen is net gezond, leuk en ontspannend. Een helm kan beschouwd worden als een last die het fietsen minder comfortabel maakt", klinkt het.

Vandaag stelde de KU Leuven, het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs en Bond voor Lichamelijke Opvoeding de website www.vallenenopstaan.be voor. Daarop staan tips om kinderen veilig te leren vallen.