Drogenbos stemt motie tegen Vlaamse taalvereisten kinderopvang

De gemeenteraad van faciliteitengemeente Drogenbos heeft unaniem een motie van de Union des Francophones (UF) goedgekeurd waarin de intrekking wordt gevraagd van de nieuwe Nederlandstalige taalvereisten voor onthaalouders en verantwoordelijken van kinderdagverblijven.

Die taalvereisten maken deel uit van een nieuw Vlaams decreet, dat het bekomen van een vergunning voor het uitoefenen van beide beroepen afhankelijk maakt van de kennis van het Nederlands.

De gemeenteraad begrijpt de noodzaak om de organisatie van de kinderopvang te reglementeren en vereenvoudigen. Niettemin wijzen de raadsleden erop dat de niet-kennis van het Nederlands nooit een obstakel is geweest om opvang aan te bieden dat in overeenstemming is met de veiligheidsnormen.

De tekst van de motie vraagt de autoriteiten van de Franse Gemeenschap en het Brussels Gewest ook een vergunning toe te staan aan de opvangplaatsen die door het decreet met sluiting bedreigd worden.

UF-aanvoerster Corinne François reageerde na afloop tevreden dat ook de ploeg rond burgemeester Alexis Calmeyn zich achter de motie heeft geschaard. Volgens haar legt het Vlaams decreet "totaal buitensporige" taalnormen op, waardoor sommige personen gedurende vier tot vijf jaar een cursus zouden moeten volgen om het vereiste taalniveau te bereiken.

Eerder keurde de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode een gelijkaardige motie goed.