Gouverneur Arizona stelt veto tegen controversiële antihomowet

In Arizona in de VS heeft gouverneur Jan Brewer een veto gesteld tegen de omstreden antihomowet die vorige week door het deelstaatparlement is goedgekeurd. De wet effende het pad naar discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, maar wordt nu dus op het nippertje tegengehouden.
AP2014

Vorige week keurde het parlement van de Amerikaanse staat Arizona een wet goed die burgers de mogelijkheid bood religieuze motieven in te roepen als excuus voor discriminatie. Op basis van de wet mochten ondernemers bijvoorbeeld dienstverlening aan homoseksuele klanten weigeren als hun geaardheid niet met hun religieuze overtuigingen te rijmen viel. Religieuze argumenten zouden ook in een eventuele rechtszaak kunnen worden ingeroepen.

De beslissing van het parlement veroorzaakte heel wat debat in de hele VS. Conservatieve christelijke bewegingen toonden zich tevreden terwijl verenigingen die ijveren voor homorechten moord en brand schreeuwden. Ook bedrijven als Apple en de luchtvaartmaatschappij American Airlines kantten zich tegen de wet. Zelfs de Republikeinse senator en voormalige presidentskandidaat John McCain kwam tegen de wet in het verweer.

Hoewel gouverneur van Arizona Jan Brewer niet bepaald om progressieve standpunten bekendstaat, heeft ze toch gevolg gegeven aan het protest door haar veto te stellen tegen de wet. "Deze wet zou Arizona verdelen op manieren die we ons niet kunnen voorstellen, laat staan dat we ze zouden willen", lichtte ze haar beslissing toe. "De wettekst was vaag omschreven en had onbedoeld negatieve gevolgen met zich kunnen meebrengen." Naar eigen zeggen heeft ze de voorbije week 40.000 telefoontjes en e-mails over de wet gekregen, het merendeel met de vraag de wet tegen te houden.