Opnieuw minder kinderen geboren in België

In 2012 zijn er in België 126.993 kinderen geboren, een half procent minder dan in 2011. Het al het tweede jaar op rij dat het geboortecijfer daalt in België, in 2011 lag het geboortecijfer 1,2 procent lager dan in 2010. De FOD Economie heeft de cijfers vandaag bekendgemaakt.

Het brutogeboortecijfer (de verhouding tussen het aantal levendgeborenen in de loop van een jaar en de gemiddelde totale bevolking van datzelfde jaar) daalde sinds 2010 van 11,9 per 1.000 inwoners naar 11,5 per 1.000 inwoners. De daling was het sterkst waarneembaar in het Vlaams Gewest (min 2,2 procent) en het Waals Gewest (min 1,5 procent). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het geboortecijfer relatief stabiel (min 0,3 procent).

De FOD Economie haalde deze cijfers bij het Rijksregister. Deze zeggen echter niets over de vruchtbaarheid in ons land, in tegenstelling tot de cijfers van de burgerlijke stand, die maar beschikbaar zijn tot 2010. In 2010 lag het vruchtbaarheidscijfer in België op 1,85 kind per vrouw. Hiermee was België het vruchtbaarste land in de EU.