Parlementair verslag "vervalst" door Vande Lanotte?

Het wetsontwerp over de "class actions" van Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft de agenda van de plenaire kamerzitting vandaag niet gehaald. De oppositiepartijen Groen en N-VA klagen aan dat hij het parlementair verslag over dit onderwerp heeft "vervalst" door er eigenhandig kritische passages uit te verwijderen. Vande Lanotte zelf noemt dit "een politiek spelletje op de kap van de consumenten".

Vandaag stond in de Kamer de stemming gepland over het wetsontwerp van de zogenaamde "class actions" of groepsvorderingen. Deze wet zou het mogelijk maken voor burgers om in groep een schadevergoeding te eisen van bedrijven, zij het in beperktere mate dan in de Amerikaanse variant van de wet.

Vlak voor aanvang van de plenaire bespreking liet Johan Vande Lanotte (SP.A) zijn eigen wetsontwerp echter uitstellen. Dit gebeurde nadat vanuit oppositiepartijen Groen en N-VA vragen waren gerezen over het verslag van de eerdere besprekingen in de parlementaire commissie.

Stefaan Van Hecke (Groen) hekelde het feit dat er bijna twee volledige pagina's uit het verslag waren verdwenen. Peter Dedecker (N-VA), rapporteur van dienst in de commissie, bevestigde dit. Het is niet ongebruikelijk dat kabinetten technische correcties laten aanbrengen in zulke verslagen, maar in dit geval zouden er vooral kritische passages van oppositielid Van Hecke verwijderd zijn.

Twee bladzijden verdwenen "om verkeerde antwoorden te verdoezelen"

Volgens Van Hecke liet minister Vande Lanotte bepaalde passages schrappen "om zijn manifest verkeerde antwoorden te verdoezelen". Meer bepaald in een discussie rond de vraag of een ziekenhuis een onderneming kan zijn, wat volgens Van Hecke zou betekenen dat ook medische fouten onder de nieuwe wet vallen.

Van Hecke uitte zijn ongenoegen over de gang van zaken op Twitter, waar hij ook een foto van het verslag deelde (zie onderaan). "Het parlement is geen keizerrijk. U kan niet beslissen welke kritische uitspraken al dan niet in een parlementair verslag staan." Ook Peter Dedecker (N-VA) is niet te spreken over de gang van zaken. Als rapporteur stemde hij in met het oorspronkelijke verslag, maar de aanpassingen vanuit het kabinet van Vande Lanotte volgden pas later. Hij vraagt zich openlijk af of een commissieverslag dan nog wel zin heeft.

"Buitensporige reactie en politiek spel"

Vande Lanotte zelf vindt de reacties vanuit de oppositie buitensporig, omdat technische correcties in een verslag niet ongewoon zijn. Hij wijst erop dat sowieso enkel de diensten van de Kamer het verslag kunnen wijzigen, weliswaar op vraag van parlementsleden en ministers die aan het debat hebben deelgenomen, en hij beklemtoont dat geen enkele interventie van Van Hecke verwijderd is.

Volgens het kabinet-Vande Lanotte is er geen kwaad opzet in het spel. "Door het aanpassen van een aantal antwoorden klopten de vragen simpelweg niet meer", klinkt het. "De minister zal dat nu verduidelijken in de commissie, maar gaat zijn redenering zeker niet aanpassen."

Vande Lanotte spreekt van "politieke spelletjes op de kap van de consumenten". Zo noemt hij het buiten proportie om "zo'n belangrijk wetsontwerp" te vertragen vanwege aanpassingen in het parlementair verslag. De tekst verhuist nu hoe dan ook weer eerst naar de bevoegde commissie. Pas wanneer alles daar is uitgeklaard, volgt de plenaire stemming.