Seksuele agressie in Amerikaans leger met 60 procent gestegen

Het aantal gevallen van seksuele agressie in het Amerikaanse leger is vorig jaar met zestig procent toegenomen, vooral omdat de slachtoffers meer vertrouwen hebben erover te praten en aangifte te doen. Dat hebben Amerikaanse gezagsdragers woensdag bekendgemaakt.

Volgens voorlopige cijfers werden in 2013 ongeveer 5.400 gevallen van seksuele agressie genoteerd, verklaarde Pentagon-woordvoerster Cathy Wilkinson. Vergeleken met de 3.374 gevallen die slachtoffers in 2012 hebben aangegeven, gaat het om een stijging met 60 procent.

Na een nieuwe toename van seksuele agressie in het leger de voorbije twee jaar, drongen politici aan op maatregelen om het fenomeen de kop in te drukken. President Barack Obama sprak zijn verontwaardiging uit en Defensieminister Chuck Hagel kondigde een reeks ingrepen aan die tot een ommekeer moesten leiden.

Het Pentagon moedigde bijvoorbeeld slachtoffers aan aangifte te doen, zonder ervoor te moeten vrezen dat dit hun carrière zou schaden. "De stijging van het aantal gevallen is gelinkt aan een hoger vertrouwen bij de slachtoffers" die vaker naar buiten komen, legt Wilkinson uit.

Nochtans verklaarden slachtoffers woensdag tijdens een hoorzitting in de Senaat hoe ze werden vernederd en gedegradeerd toen ze aangifte hadden gedaan. Minister Hagel beval het leger in mei om het verleden van rekruteerders en adviseurs na te gaan, om zich ervan te vergewissen dat ze bekwaam waren om vertrouwensposten te bekleden. Daardoor werden 588 soldaten uit hun functie verwijderd.